Vår visjon er:

Sammen for læring og mestring -

med hode,

hjerte og hender.

ROS for alle!

 

 

 

Skoleåret 2014- 2015 starter elevene skoledagene 08.25 fremfor 08.30.

 

 Leksetid 4. - 7.trinn: Oversikt finner dere her.

  Påmelding leksetid 4.trinn finner dere her.

 

"Lær elevene flere bokstaver i uka." Artikkelen kan du lese her

Enhetsleder:
Gunn Åse Karlsen
Elevtall:
376 + 180 barn i SFO
Adresse:
Skolebakken 2
Telefon:
67066900
Faks:
67066901
forsidespalte3