Rotnes skoles visjon:

Sammen for læring og mestring -

med hode,

hjerte og hender.

ROS for alle!

Nå er det vår!

Det årlige møtet hvor voksne forbereder seg til vårens ungdomsutfordringer.

 Foresatte til ungdom i 7. – 10. trinn i Rotnes/Sørli-området inviteres til informasjons- og dialogmøte om mobbing og informasjon om alkohol/rus/alene-hjemme fester.

                                             Tid: Torsdag 03. april

                                                                kl. 18.30 til før 20.30                    

                                             Sted: Nittedal ungdomsskole

 Se program for møtet her

 

 

  

 

Har du bekymringer rundt barnet ditt?

Da kan kanskje Familieteamet hjelpe deg. Brosjyre finner du her.

 

Gå til skolen = trygg skolevei http://www.tryggtrafikk.no/

 

PERMISJONSSØKNAD for elever

 

ORDENSREGLENE 

  

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen

 

 


Enhetsleder:
Gunn Åse Karlsen
Elevtall:
363 + 180 barn i SFO
Adresse:
Skolebakken 2
Telefon:
67066900
Faks:
67066901
forsidespalte3