Rotnes skoles visjon:

Sammen for læring og mestring -

med hode,

hjerte og hender.

ROS for alle!

 

 

Her er den nye nettsiden for barn og ungdom i Nittedal:

  www.ung-dom.no

 

Har du bekymringer rundt barnet ditt?

Da kan kanskje Familieteamet hjelpe deg. Brosjyre finner du her.

 

Gå til skolen = trygg skolevei http://www.tryggtrafikk.no/

 

PERMISJONSSØKNAD for elever

 

ORDENSREGLENE 

  

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen

 

 


Enhetsleder:
Gunn Åse Karlsen
Elevtall:
363 + 180 barn i SFO
Adresse:
Skolebakken 2
Telefon:
67066900
Faks:
67066901
forsidespalte3