Lytt

Velkommen til Kirkeby skole 

Kirkeby skole ligger nord i Nittedal langs Gamleveien i Hakadal, flott til i skogkanten innunder Romerikåsen. Vi er 341 elever og ca. 45 ansatte.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Jonas Ringard
Rektor
Telefon: 67 05 93 91 / 913 55 653
Epost: jonas.ringard@nittedal.kommune.no

 

Synnøve Huserbråten
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 90 
Epost: synnove.huserbraten@nittedal.kommune.no

 

Ingjerd Nataas
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 90
Epost: ingjerd.kari.nataas@nittedal.kommune.no

 

Anne Marit Bråten
Inspektør 1 - 4
Telefon: 67 05 93 94 / 419 06 181
Epost: anne.marit.braten@nittedal.kommune.no

 

Kjetil Barth
Inspektør 5 - 7
Telefon: 67 05 93 94 / 906 32 965 
Epost: kjetil.barth@nittedal.kommune.no

 

Elin Engerdal Oppen
Inspektør / SFO - leder
Telefon: 67 05 93 85 / 412 34 654
Epost: elin.engerdal.oppen@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
  • PALS
  • Kjernepunktplan
  • Vurdering
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • Inkluderende miljø
Timeplaner

Timeplan med økt- og friminuttoversikt

FAU

Leder
Raymond Hansen - raymond@hypro.no

Møteplan våren 2021(endringer kan skje)

Torsdag 7.januar
Torsdag 4.februar
Torsdag 4.mars
Torsdag 8.april
Torsdag 6.mai

Kirkeby skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Elin Engerdal Oppen
Inspektør/SFO - leder
Telefon: 67 05 93 85
Epost: elin.engerdal.oppen@nittedal.kommune.no

Måltider

Frokost fra kl. 07.25 - 07.50

Etter skoletid serveres det varm mat en til to ganger per uke. Forøvrig ett brødmåltid pr. dag.

Sunn mat vektlegges og vi har grønnsaker og/eller frukt daglig. Det serveres alltid melk eller vann til maten.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri mat.

Søknadsfrister på endringer og oppsigelse av SFO plass

Endring av oppholdstid kan i hht. vedtektene  gjøres fire ganger i året. Endring for høsthalvåret må meldes før 1. mai og vil da tre i kraft 1. august. Ved endring fra 1. oktober, 1. januar og 1. april må det meldes en måned før endringen trer i kraft.

Endringer/oppsigelser bestilt i desember, januar og februar, gjelder fra 1. april

Endringer/oppsigelser bestilt i mars og april, gjelder fra 1. august

Endringer/oppsigelser bestilt i mai, juni, juli og august, gjelder fra 1. oktober

Endringer/oppsigelser bestilt i september, oktober og november, gjelder fra 1. januar

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

PALS er et verktøy som benyttes for å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne i skolen. Alle voksne skal fremstå med felles holdninger og gode strategier for å

  • lære elevene forventet atferd forebygge og
  • håndtere problematferd.

Kirkeby er en PALS skole. Pals er et verktøy som benyttes for å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne i skolen.

Alle voksne skal fremstå med felles holdninger og gode strategier for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungdom – NUBU

Modellen er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Mirjam W. Andersen
Helsesykepleier
Tlf: 67 05 94 11 
Mob: 477 84 187

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan
Send epost til Mirjam

Helsesykepleier er tilstede alle ukedager.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Kirkebyveien 7
1484 Hakadal

Tlf: 67 05 93 90
Epost

Jonas Ringard
Rektor
Tlf: 67 05 93 91
Tlf: 913 55 653
Epost

Anne Marit 
Bråten
Inspektør 1-4
Tlf: 67 05 93 94
Tlf: 419 06 181
Epost

Kjetil Barth
Inspektør
Tlf.nr.67 05 93 94
Mobil:906 32 965 
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere