Lytt

Familieteamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Familieteamet - drift vår 2021

Nettsiden er under oppdatering

Familieteamet opplever for tiden stor pågang. Vi jobber for å opprettholde et godt og tilgjengelig tilbud for kommunens innbyggere. Vi har derfor vært nødt til å gjøre noen begrensninger i tilbudet vårt, for å sikre at vi er tilgjengelige for flest mulig.

Vi prioriterer å kunne tilby korttidsoppfølging (5-8 samtaler) i saker med milde til moderate utfordringer.

Vi beregner at det vil være noe ventetid før oppstart av samtaler.

Vi vil fortsette å tilby foreldreveiledningsgrupper denne våren (Trygghetssirkelen, Tuning in to Kids og Tuning in to Teens). Se mer informasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Likollen 2A
1481 Hagan

Postadresse:

Postboks 63
1483 Hagan

Tlf sentralbord: 67 05 92 61/488 69 216 (08.00-15.30)

Åpningstid: mandag-fredag 09.00-15.00

Henvendelsesskjema kan skrives ut her:

Henvendelsesskjema

Vi ber om at henvendelsesskjema sendes i posten til Familieteamet, postboks 63, 1483 Hagan. Det kan også leveres i lukket konvolutt i postkassa på rådhuset (utenfor ved servicetorget), eller ta kontakt med sentralbord for å avtale tidspunkt for levering på rådhuset mandag, tirsdag, torsdag (ikke i uke 8). Av smittevernhensyn tar vi ikke imot henvendelsesskjema ved døra på vårt kontor på Hagan.

Foreldreveiledningsgrupper

Familieteamet tilbyr følgende foreldreveiledningsgrupper:

0-3 år: Trygghetssirkelen (Circle of security - COS-p)

Dette er et program der foreldre lærer hvordan de skal gi barna sine et godt utgangspunkt for trygghet og utforskning. En trygg tilknytning gjør barn trygge i seg selv og i møte med verden. 

  • Gratis
  • Dagtid, 2-timersøkter over 8 uker
  • Holdes 1 gang i semesteret av Enhet for barn, unge og familier

Påmelding skjer til Nittedal helsestasjon tlf 67 07 38 90

3-10 år: Tuning in to Kids (TIK)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.

  • Gratis
  • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
  • Holdes flere ganger i semesteret av Enhet for barn, unge og familier.

For mer informasjon, kontakt Familieteamets sentralbord.

10-18 år: Tuning in to Teens (TINT)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering. 

For mer informasjon, kontakt Familieteamets sentralbord.

Om oss

Teksten er under oppdatering

Familieliv kan være både fint og utfordrende. Også på samme tid. Vi i Familieteamet tror på at familier i seg selv er den viktigste ressursen mennesker har. Og at familier selv vet noe om hva de trenger når livet er utfordrende.

Vi i Familieteamet ønsker å hjelpe familier til å hente frem disse ressursene i vanskelige faser. Familieteamet er et tilbud for barn og unge i alderen 0-24 år, deres familier, samt gravide.

Vi tilbyr hjelp ved mange ulike typer utfordringer i familier og ønsker gjerne å komme inn på et tidlig tidspunkt, allerede ved små bekymringer, for at utfordringene ikke skal få vokse seg større. Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, og kortvarig behandling.

Tema vi ofte jobber med er utfordringer i overgangen fra kjærester til foreldre, bekymringer i spebarnsfasen, triste, sinte eller engstelige barn og unge, utfordringer i samspillsmønster, tilknytning i ulike faser av barn-foreldrerelasjonen, å være ungdomsforeldre, grensesetting, konflikter i familien, barn og søsken som pårørende, og foreldreskap etter samlivsbrudd.

Familieteamet jobber tverrfaglig og består av to psykologer, en psykologspesialist, og en klinisk pedagog med spesialisering i spe- og småbarnspsykologi. Vi har erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, familievern, og flere hjelpeinstanser i kommunen.

Vi har inntaksmøte hver tirsdag, og du kan forvente en tilbakemelding innen to uker fra vi har mottatt henvendelsen.

Tilbudet er gratis for innbyggere i Nittedal kommune. Vi skal være lett og raskt tilgjengelig- og med lav terskel inn. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Du kan selv henvende deg ved å skrive ut og fylle ut skjema på denne lenken:

Henvendelsesskjema

Av hensyn til personvern og taushetsplikt ber vi alle om å unngå å sende henvendelsesskjemaet elektronisk/pr epost.

Vi tar ellers også imot henvendelser via fastlege, helsestasjon, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste og øvrig hjelpeapparat. I mange saker er dette nære samarbeidspartnere.


Publisert: 30.08.2018 19.44
Sist endret: 19.02.2021 11.07