Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Plan for vaksinering av innbyggerne

 • Neste vaksinasjonsdag for innbyggere født 2003 eller tidligere er torsdag 23. september. Det åpnes for drop-in dersom du ikke allerede har time til vaksinasjon.

Tabellen oppdateres fortløpende.

Uke Dato Vaksine Plan Vaksinert  Merknader
32 Torsdag 12.8 Pfizer 816 817  
  Fredag 13.8 Pfizer 870 871   
33 Onsdag 18.8 Pfizer 800 786  
  Torsdag 19.8 Pfizer 800 792  
  Fredag 20.8 Pfizer 800 803  
34 Onsdag 25.8 Pfizer 800 795  
  Torsdag 26.8 Moderna 800 855   
  Torsdag 26.8 Pfizer 685 523  1. dose til 16- og 17-åringer
  Fredag 27.8 Moderna 800 494   
35 Onsdag 1.9 Moderna 800 647   
  Torsdag 2.9 Moderna 800 309   
  Fredag 3.9 Moderna 800 401   
36

Onsdag 8.9

Moderna 800 262  
 

Torsdag 9.9

Pfizer 400 250  Dosene er forbeholdt 12-15-åringer
 

Fredag 10.9

Moderna 800 192   
37  Onsdag 15.9 Pfizer  500   Dosene er forbeholdt 12-15-åringer
  Torsdag 16.9 Moderna 800    
  Fredag 17.9 Pfizer 500   Dosene er forbeholdt 12-15-åringer
38 Mandag 20.9 Pfizer 250   Dosene er forbeholdt 12-17-åringer
  Tirsdag 21.9 Pfizer 250   Dosene er forbeholdt 12-17-åringer
  Torsdag 23.9 Moderna 600    
39 Onsdag 29.9 Pfizer 250   Dosene er forbeholdt 12-17-åringer
  Torsdag 30.9 Moderna 600    
43 Mandag 25.10 Pfizer 700   2. dose til 16- og 17-åringer
  Onsdag 27.10   300    
 • De Pfizer-dosene kommunen mottar vil bli gitt til innbyggere som er født 2004 eller senere. Derfor er det Moderna som tilbys de voksne innbyggerne nå. 
 • For informasjon om vaksinasjonen av 12-15-åringer, les mer her. Elevene kalles inn av skolen, og får beskjed om kort tid. 
 • Alle i Nittedal har nå fått tilbud om første vaksinedose. Ta kontakt med oss snarest dersom du ennå ikke har tatt vaksinen og/eller ønsker å ta vaksinen allikevel.
 • Flere lurer på hvor man kan finne bevis på at man har fått koronavaksinen. En oversikt over alle dine vaksiner finner du på helsenorge.no. Der finner du også koronasertifikat. 
 • Vi har ingen reserveliste som de som ønsker kan sette seg på. Når vi har doser til overs mot slutten av vaksinasjonsdagen, ringer vi innbyggere i samme prioriteringsgruppe som de som vaksineres for tiden.
 • Vi får inn mange spørsmål om koronavaksinen. På denne siden finner du svar på noen av de oftest stilte spørsmålene.
 • På FHI finner du råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått koronasmitte. 

Plan og fremdrift

 • Vaksineringen skjer i Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal.
 • Vaksinene kommer fra Pfizer og Moderna. Det blir gitt to doser og mellomrommet mellom disse vil variere med vaksinetype og anbefalinger fra FHI. Du finner mer informasjon om vaksinene øverst på siden.
 • Alle under 80 år vil motta SMS, hvor de kan bekrefte eller si nei til vaksinetime. De som ikke besvarer denne, blir oppringt. De kommunen ikke når med SMS eller telefon blir kontaktet via pårørende eller andre kanaler. Alle over 80 år blir ringt av kommunen.

Nøkkeltall (oppdatert 22.09.21)

Antall som kommunen har gitt tilbud om vaksine

22370  
- Ferdig vaksinert 17711 79.2%
- Fått første dose  1 390 6.2%
- Vaksinert andre steder 1 331 5,9%
- Ønsker ikke vaksine 720 3,2%
- Avventer første dose 1 218 5.4%

Hva må jeg gjøre nå?

 • Følg med på kommunens hjemmesider (nittedal.kommune.no) og i Varingen.
 • Ordne med biltransport hvis du ikke har bil selv. Hvis du har spesielt krevende utfordringer med å komme til vaksinasjonssenteret, kan du ta kontakt med koronatelefonen på 67 17 71 50 og be om bistand med transport.
 • Pass på at du har riktig mobiltelefonnummer og eventuell e-postadresse registrert hos sentrale myndigheter. Dette kan du oppdatere på:

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

 

Gi hjelp til dem som ikke bruker internett

Kommunen klarer ikke å nå ut til alle innbyggerne via tradisjonelle kanaler som SMS, Facebook og egen nettside. Vi ber deg derfor om å hjelpe dem som ikke er så gode på data.

Hvis du er pårørende, venn eller nabo til noen som ikke bruker internett eller leser avisen, ta ansvar for at de får informasjonen de trenger. Særlig gjelder dette for de eldste av våre innbyggere som bor alene, og som kanskje ikke har hjemmesykepleie eller et stort sosialt nettverk.

Til deg som har fått time for vaksinasjon

Generelt:

 • Det er viktig å møte presis, slik at vi sikrer en jevn strøm inn og ut av lokalet.
 • Selv om tidspunkt for time gis på minuttet, vil det som regel måtte påregnes noe ventetid på utsiden av lokalet.
 • Vertene i døra vil slippe inn èn og èn i lokalet, fortløpende.
 • Alle over 80 år kan ha med en ledsager inn i lokalet.
 • Du får utdelt munnbind ved inngangen, og får hjelp med å sprite hendene. Det er ikke anledning til å bruke munnbind du har med deg.  

Transport:

Noen vil komme til vaksinasjonssenteret sammen med pårørende. Hvis du har spesielle transportbehov og avtale om transport, vil du bli kontaktet per telefon med avreisetidspunkt. 

Bekledning:

Alle innbyggerne kommer til å måtte sitte med skulder og overarm bar. Vi anbefaler at du tar på deg en varm helsetrøye eller trøye med korte ermer som viser overarmen din, så slipper du å sitte i undertøy. Vi ber deg også unngår klær som er vanskelige å kle av og på, som skjorter.

 Når kan du ikke ta vaksine?

 • Du må ikke møte opp til vaksine dersom du har luftveissymptomer eller feber.
 • Dersom du har hatt korona, må det være 3 måneder siden du var ferdig med isolasjonsperioden. Du skal bare ha èn vaksinedose dersom du har hatt korona tidligere.
 • Du kan heller ikke ta vaksinen hvis det er under en uke siden du fikk en annen vaksine, for eksempel mot influensa eller stivkrampe.

 Viktig å ta med:

 • Legitimasjon.
 • Informasjon om tidligere alvorlige allergiske reaksjoner (sjokk).

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe kommunens koronatelefon på 67 17 71 50.

 

Prioriteringsrekkefølge - innbyggere

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre 

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

12. Alder 16-17 år

13. Alder 12-15 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Kommunen gjør ingen vurdering av hvilken risikogruppe den enkelte tilhører. Fastlegene i Nittedal har ansvar for å vurdere sine pasienters risikofaktorer og formidle riktig risikogruppe til kommunen. Kommunen har ansvar for å kalle inn i riktig rekkefølge. Hvis du har spørsmål om dine risikofaktorer, må du kontakte din fastlege.

Vaksinering av innbyggere, dose 1

Uke Hvem Vaksine Antall doser Prioriteringsgruppe
Uke 1 Beboere Pfizer 72 1
Uke 2 Beboere og 1920-1929 Pfizer 72 1,2
Uke 3 1930-1933 Pfizer 54 2
Uke 4 1930-1933 Pfizer 102 2
Uke 5 1933-1936 Pfizer 258 2
Uke 6 1933-1936 Pfizer 222 2
Uke 7 1939-1941 Pfizer 144 3
Uke 8 1933-1936 Pfizer 0 3
Uke 9 1939-1940 Pfizer 24 3
Uke 10 1939-1942 Pfizer 36 3
Uke 11 1941-1943 Pfizer 198 3
Uke 12 1943-1944 Pfizer 376 3
Uke 13 1944-1945 og utvalgte med høy risiko i aldersgruppen 18-64 Pfizer 294 3, 4 
Uke 14 1945-1948 og utvalgte med høy risiko i aldersgruppen 18-64 Pfizer 654 3, 4
Uke 15 1948-1952 Pfizer 750 4
Uke 16 1952-1956 og enkelte med moderat risiko Pfizer 714 4, 5
Uke 17 1956 og enkelte personer med moderat risiko i årskullene 1958-1975 Pfizer 615 4, 5, 6
Uke 18 1956  og enkelte personer med moderat risiko Pfizer 430  4, 5, 6, 7
Uke 19 1957-1959 og enkelte personer med risikofaktorer Pfizer 422  7, 8
Uke 20 1959-1960 Pfizer 234  8
Uke 21     0  
Uke 22

1960-1962

Pfizer 490  8
Uke 23 1962-1966 Pfizer  822
Uke 24 1966-1970 Pfizer 1276 8, 9

Uke 25

1970-1977 og 2002-2003 Pfizer 2092 9, 10

Uke 26

1977-1981 og 1997-2002 Pfizer 2372 10

Uke 27

1982-1987 og lærere, SFO- og barnehageansatte som jobber i Nittedal.  Pfizer  1584  11

Uke 28

 1982-1987 Pfizer 1716  11

Uke 29

1982-1987 Pfizer 1308 11

Uke 30

Revaksinering og nyvaksinering Pfizer 312

Uke 31

Revaksinering og nyvaksinering Pfizer 174
       

Prioriteringsrekkefølge - helsepersonell

Inntil 20 prosent av de totale vaksinedosene kan benyttes til kritisk helsepersonell i Nittedal kommune. Her er listen over anbefalinger og prioritering av Nittedal kommunes helsepersonell.

1. Kommunens smittevernteam

2. Legevakt- og sykepleiere

3. Kommuneoverleger og leger 

4. Legevakt - leger 

5. Fastlegekontor - fastleger

6. Hjemmesykepleie

7. Fastlegekontor - hjelpepersonell 

8. Sykehjem - leger 

9. Sykehjem - sykepleiere

10. Helsestasjon - helsesykepleiere

11. Helsestasjon - lege

12. Sykehjem - andre

13. Annet helsepersonell

Plan for vaksinering av helsepersonell

Uke Vaksine Antall første dose Fullvaksinert
Uke 1 Pfizer    
Uke 2 Pfizer 18  
Uke 3 Pfizer 29  
Uke 4 Pfizer 48  
Uke 5 Pfizer 51 18
Uke 6 Pfizer 44 47
Uke 7 Pfizer 29 95
Uke 8 AstraZeneca 100 146
Uke 9 AstraZeneca 200 219
Uke 10 AstraZeneca 120 219
Uke 11   0 219
Uke 12   0 219
Uke 13   0 219
Uke 14 Pfizer 30 219
Uke 15 Pfizer  30 219
Uke 16   0 219
Uke 17 Pfizer 20 219
Uke 18   0 219
Uke 19   0 319
Uke 20   0 319
Uke 21   0 499 
Uke 22 Pfizer 15 690 
Uke 23     710
Uke 24 Pfizer 20 710 
Uke 25 Pfizer 100 710 
Uke 26 Pfizer 20 719
Uke 27   0  719
Uke 28   Alt helsepersonell i Nittedal er vaksinert  
 • Nittedal kommune er ferdig med vaksinering av helsepersonell.
 • Nyansatt og uvaksinert helsepersonell i kommunen må kontakte sin leder for å bli prioritert for vaksine.
 • Annet helsepersonell som jobber privat i Nittedal kan kontakte koronatelefonen for å bli prioritert. 

Publisert: 05.01.2021 15.43
Sist endret: 23.09.2021 14.39