Lytt

Spørsmål og svar om raset

Kommunen mottar flere spørsmål fra innbyggere og har derfor laget en oversikt over de mest etterspurte spørsmålene. Trykk på spørsmålet for å få frem svaret på spørsmålet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva har skjedd?

Mandag morgen, 16. september 2019 gikk et jord- og leirskred på Li. Raset er om lag 100 meter bredt og 7-8 meter høyt. Skredet gikk nederst i Heggeveien, i krysset Birkelundveien / Heggeveien.

Er noen blitt skadet?

Ingen mennesker eller dyr ble skadet i skredet.

Er skredområdet sikkert?

Nei. Inntil sikringsarbeidene er ferdige, er det fare for at det kan gå nye skred. Det er viktig at alle respekterer evakueringssonen. Det er satt opp gjerde rundt hele området.  

Hvordan kom dere fram til hvem som skulle evakueres?

Området for evakuering er vurdert av geologer i samarbeid med politiet. På bakgrunn av faglige vurderinger ble det tatt beslutning om evakuering innenfor et definert område. Området inkluderer en stor sikkerhetssone. Alle som bor og befinner utenfor det evakuerte området kan føle seg trygge.

 

Hva med dem som bor rett på utsiden av evakueringssonen? Er det trygt?

Evakueringssonen er satt på bakgrunn av faglige vurderinger og med store sikkerhetsmarginer. Dersom du ikke er evakuert, er det fordi det anses som trygt.

Kan dem som er evakuert hente ting i husene sine?

Det blir organisert "verdiredning" ved gitte anledninger. Både beboere og bedrifter får komme inn for å hente verdisaker, utstyr, klær og andre ting de trenger. Dette skjer under strenge sikkerhetsopplegg under ledelse av profesjonelle mannskaper.  Verdiredning blir kun gjennomført når sikkerheten vurderes som god nok. 

Hvordan er området sperret av?

Det er satt opp gjerder rundt det avsperrede området. Området overvåkes av vaktmannsakaper ved hjelp av videoovervåkning og bevegelsessensorer. Det er strengt forbudt å bevege seg innenfor det avsperrede området. 

Er det trygt i området rundt den evakuerte sonen?

Evakueringssonen er det området som er vurdert å være fare for ytterligere ras. Avgrensningen er basert på undersøkelser i grunnen foretatt av geoteknikere fra NGI.  Det er lagt inn en sikkerhetssone i forhold til der risikoen for ras er størst. 

Kan flere utenfor dagens evakueringssone bli evakuert?

Det er ingen ting som tyder på at det vil bli nødvendig. Men dersom skredområdet blir ustabilt kan det bli akutelt å evakuere et større omådet. 

Får innbyggere varsel i forkant hvis de blir evakuert?

Det kan vi ikke love. Vi har løpende kontakt med geoteknikerne fra NGI og vil gi beskjed så fort og effektivt vi kan hvis grensene for evakueringsområdet endres.

Kommunen bruker en sms-løsning og vil få hjelp av politiet til å nå de det måtte gjelde. Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister.  Så lenge de har registrert sine kontaktopplysninger i kontaktregisteret vil de bli varslet

 Her kan du sjekke og oppdatere din oppføring

 

Når blir evakueringen opphevet?

På dette tidspunkt har vi ingen indikasjon på når evakueringen kan oppheves. Vi antar likevel, med utgangspunkt i den informasjonen vi har i dag, at sikringsarbeidene vil pågå til våren 2020. 

Hva skjer med trafikken i området?

Gjennomkjøring i Birkelundveien og Heggeveien er stengt og vil være det så lenge evakueringen opprettholdes.

Det søndre kjørefeltet på broen over elven er stengt med lysregulering inn til videre. Det skyldes løsningen for provisorisk vann som går langs rekkverket på broen. 

Så lenge det er enveiskjørt på broen er det god plass for gående i det stengte kjørefeltet.

Hva er det som foregår i området nå?

Det er laget en plan i seks steg for å sikre skredområdet. Per 9. januar 2020 er steg 1 og 2 ferdige, og vi er i gang med steg 3.  

Det fullstendige notatet finner du her (.pdf) (lenke)

Planen består av seks trinn:

  1. Først fjernes vekt fra toppen av rasgropa. Dette innebærer at en gravemaskin fjerner masse for å avlaste kanten rundt raset. Massen blir kjørt bort på lastebil. Mindre vekt på toppen av gropa fører til lavere risiko for nye ras.
  2. Trær og vegetasjon nede i rasgropa felles og fjernes. Dette gjøres for at anleggsmaskiner kan komme inn for å sikre bunnen i raset.
  3. Stabilisere bunnen av gropa. Bunnen i rasgropa vil bli tilsatt et stoff som kalles «kalksement». Kalksementen sprøytes med spesielle maskiner langt ned i bakken. Effekten av denne behandlingen er at leiren i rasgropa får betydelig økt styrke, og at området der raset har gått blir stabilt.
  4. Lage støttefylling mot kanten av rasgropa og foten av skråingen.
  5. Gjenoppbyggingen av veien. Når bunnen av gropa er stabilisert og rasveggen er støttet opp kan veien repareres.
  6. Fjerne skredmassene som raste ut i elva og gjenopprette elveløpet.

Publisert: 23.09.2019 18.33
Sist endret: 09.01.2020 15.32