Lytt

Økonomiplan 2021-2024

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtatt budsjett og økonomiplan

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ble vedtatt 14. desember 2020. 

Vedtatt budsjettet og økonomiplan

Politisk behandling

Alle råd og utvalg har behandlet økonomiplanen i november. Formannskapet behandler saken 30. november, og kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonmiplan 14. desember. 

19. november Eldrerådet
Protokoll
19. november  Ungdomsrådet
Protokoll
19. november  Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Protokoll
23. november  Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
Protokoll
24. november

Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling
Protokoll

25. november 

Hovedutvalg for helse og velferd
Protokoll

26. november

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling
Protokoll

30. november Administrasjonsutvalget
Protokoll
30. november

Formannskapet
Protokoll

14. desember

Kommunestyret
Protokoll

 

Dokumenter i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan 2021-2024 

(Her kan du laste ned PDF-versjon

 

De politiske partiene har stilt rådmannen spørsmål i forbindelse med budsjettforslaget. 

Her kan du lese spørsmålene fra partiene og rådmannens svar

 

De politiske partiene har sendt inn sine egne budsjettforslag. Her er partienes forslag.

Forslag til budsjett og økonomiplan fra Ap, FrP, V, SV og KrF

Forslag til budsjett og økonomiplan fra Høyre

Forslag budsjett og økonomiplan fra Senterpartiet

 

19. oktober ble det gjennomført en budsjett- og dialogkongferanse som en forberedelse til budsjettbehandlingen. Kommunestyre, råd og utvalg samt rådmannen og administrasjonen deltok på konferansen. 

Her kan du lese saksdokumentene fra konferansen

Nittedal eiendom KF - økonomiplan 2021-2024

Foretakets forslag til økonomiplan 2021-2024

(Her kan du laste ned PDF-versjonen)


Publisert: 24.11.2020 13.29
Sist endret: 01.03.2021 16.11