Lytt

Nedre Romerike KAD


Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et alternativ til sykehusinnleggelse. KAD er døgnbemannet med lege og sykepleiere, og har tilgang på røntgen- og laboratorietjenester.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Adresse
Romerike helsebygg
Dampsagveien 4
Inngang A3, 2.etasje
2000 Lillestrøm

Telefon
960 92 163

Send e-post

Besøkstid
17:00 - 19:00

Postadresse
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Hvem kan bli lagt inn?

Pasienter med diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse. For noen pasienter kan KAD tilby observasjon og utredning.

For å få plass må pasienten være vurdert av deg (fastlege, legevakt eller akuttmottak).
Du må deretter konferere med KAD-legen , før du kan henvise for innleggelse .

KAD samarbeider tett med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehus, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor, og er et samarbeid mellom Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Fet og Sørum kommuner.

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7


Publisert: 07.02.2017 19.56
Sist endret: 21.11.2018 10.21