Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Telefon: 477 83 956

Send e-post

Ergoterapeuter

Hege Buraas
Døli Avd. D – rehab/korttid

Camilla Stuen Sand
Synskontakt

Vilde Vestbø
Hørselskontakt

Siw Ekra Løse

Emma Vole Onsrud

Katrine Øksnes

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

Ergoterapeuter

Hege Elisabeth Pedersen Telefon: 977 45 069

hege.pedersen@nittedal.kommune.no

Hanne Lindahl Telefon: 977 45 067

hanne.lindahl@nittedal.kommune.no

Under koronautbruddet (f.o.m 27.04.20)

Slik prioriterer vi:

Vi vurderer nye henvisninger fortløpende. Post-operativ, spedbarn og habiliteringsbarn prioriteres høyest. Vi følger regler for smittevern. Smittevernregler gir begrenset kapasitet. Dette medfører lengre ventetid og noen vil få et redusert tilbud. For å minimere personkontakt gjennomfører vi de konsultasjonene vi kan over telefon og videosamtale. Dersom alle parter er friske kommer vi fortsatt ut til hjem, barnehager og skoler etter avtale, eller har avtaler inne på rådhuset.

Når det gjelder hjelpemidler så får man service/reparasjon ved behov enten av kommunal tekniker eller tekniker fra NAV/firma. Nye hjelpemiddelsøknader og bytte av hjelpemiddel ved vekst vurderes fortløpende og vil bli forsøkt løst uten personkontakt. Flere firmaer tilbyr nå utprøvinger ved at de setter hjelpemiddelet utenfor døren og veileder gjennom video. 

Vi tilbyr kun individuelle behandlingstimer. Alle gruppetimer utgår foreløpig, herunder bassenggrupper og 2-månedersgrupper.

Slik holder vi kontakt med deg: 

Vi bruker e-post, telefon og Teams. Vi kan også ha videochat ved bruk av Facetime. Vi deltar kun på møter gjennom Teams. 

 

Om ergoterapitjenester

Hva kan en ergoterapeut hjelpe til med?

Ergoterapeuten kan

  • kartlegge hva som hindrer eller fremmer aktivitet hos voksne
  • utrede og kartlegge barn/unge med ulik funksjonsnedsettelse – bidra i habilitering
  • gi bistand og råd ved utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • bistå i boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig/omgivelser
  • veilede i trening og aktivitet
  • veilede i finmotorisk utvikling, stimulering og trening
  • vurdere, behandle og følge opp individuelt eller i grupper
  • delta i tverrfaglig samarbeid og individuell plan
Henvendelser og ventetid

Vi vurderer og prioriterer alle henvendelser etter vår prioriteringsnøkkel. Vi gjør en undersøkelse og faglig vurdering av behovet for videre oppfølging. Hvis du blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Henvisninsskjema for barn og unge

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en øyelege for å få en legeerklæring. Når du har fått dokumentasjon kan vi hjelpe deg med å søke synshjelpemidler.


Publisert: 06.04.2018 10.12
Sist endret: 07.05.2021 13.38