Lytt

Flyktning og integrering


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Avdeling for bosetting og integrering

Adresse
Rådhusveien 3
1482 Nittedal
Send e-post

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Les om introduksjonsprogrammet i Nittedal

Les om introduksjonsstønad

Grunnopplæring i norsk

Miljøhuset Gnisten AS tilbyr grunnopplæring i norsk med samfunnskunnskap til fremmedspråklige voksne, og har også ansvaret for norskundervisningen for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Mer informasjon om og påmelding til norskopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Vi har organisert slik særskilt norskopplæring i innføringsgrupper:

1.-7.klasse på Holumskogen skole
8.-10.klasse på Nittedal Ungdomsskole

Når eleven har oppnådd tilstrekkelige ferdigheter i norsk, fortsetter eleven sin skolegang på sin nærskole.

Nyttige nettsider

Les mer om introduksjonsprogram

Les mer om prøver i norsk og samfunnskunnskap eller statsborgerprøve


Publisert: 27.04.2018 07.57
Sist endret: 07.05.2021 09.47