Lytt

Hjelp med psykisk helse eller avhengighet


Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer eller har problemer med avhengighet av for eksempel narkotiske stoffer, spill eller alkohol, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her:

Har du behov for tjenester

Har du spørsmål om hvilke tjenester kommunen tilbyr, ring enhet for tildeling (67 05 90 00).

Oversikt over tilbud

Tilbudene er for deg over 16 år, og de er gratis. 

Er du ungdom eller ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at noen ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. En årsak kan være at den psykiske helsen ikke er bra.

Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål.

Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Ambulant tjeneste (Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse)

Målet med tjenesten er at du skal få en bedre hverdag. Hjelpen kan være en kombinasjon av samtaler og annen oppfølging.

Har du behov for hjelp, kan du ringe avdelingsleder for ambulant tjeneste, Else Karin Brun (47 48 67 18).

Eksempler på hjelp vi kan gi:

  • samtaler med fokus på livsmestring
  • motivasjon for deltakelse i aktiviteter (for eksempel arbeidsrettet aktivitet i samarbeid med NAV eller aktiviteter på Solli aktivitetshus)
  • praktisk oppfølging (for eksempel bli med til lege eller tannlege)
  • veiledning i hverdagsøkonomi, døgnrytme og struktur i hverdagen
  • pårørendesamtaler 
  • oppsøkende arbeid ved bekymring

Lavterskel-tjenesten:

  • Kartlegger brukernes livssituasjon, psykiske helse, mestringsevne og ressurser. Tjenesten bidrar til at bruker i større grad kan mestre sin livssituasjon.
  • Vi prøver så langt som det er mulig å fokusere på det bruker selv oppgir å være vanskelig per idag, snakke om følelser og tanker som noe som er normalt, og bidra til å trygge mennenesker på at de kan mestre livene sine.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) "Hjelp til selvhjelp"

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til deg over 16 år, med mild til moderat depresjon, angst og/eller søvnvansker. RPH tilstreber lett tilgjengelighet og kort ventetid.

Ler mer på: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/rask-psykisk-helsehjelp/

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser. 

Les om Inn på tunet

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er vårt tilbud for deg som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Les om Solli aktivitetshus 

Vargveien bolig

Vi har et bofellesskap for de som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Ta direkte kontakt med boligen.

Er du pårørende?

Les om tilbud til pårørende 

Frisklivssentralen

Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Les mer om Frisklivssentralen i Nittedal.

Læring og mestring

Læring og mestring består av en rekke tiltak og kurs vi holder i kommunen, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, frivillige, organisasjoner og foreninger.

Les mer om kurs for innbyggere.

Hjelpetelefoner (døgnåpne) og chattetjeneste

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Dopingkontakten (ring, chat eller send e-post anonymt)- ikke døgnåpen

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

BaRsnakk (chattetjeneste for barn av rusmisbrukere)-ikke døgnåpen

Nyttige nettsider

Les om pakkeforløp i psykisk helse og rus

Les mer om psykisk helse

Les om vergemål

Mental helse

Pårørendeprogrammet

Rådet for psykisk helse

SOS-chat

Voksne for barn

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

Psykisk helsevernloven kap. 3 

Psykisk helsevernloven kap. 4 

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20
Sist endret: 16.04.2021 11.26