Lytt

Hjelp med psykisk helse eller avhengighet


Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer eller har problemer med avhengighet av for eksempel narkotiske stoffer, spill eller alkohol, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her:

Har du behov for tjenester

Har du spørsmål om hvilke tjenester kommunen tilbyr, ring enhet for tildeling (67 05 90 00).

Oversikt over tilbud

Tilbudene er for deg over 16 år, og de er gratis. 

Er du ungdom eller ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at noen ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. En årsak kan være at den psykiske helsen ikke er bra.

Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål.

Ta kontakt om du ønsker hjelp.

Ambulant tjeneste (Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse)

Målet med tjenesten er at du skal få en bedre hverdag. Hjelpen kan være en kombinasjon av samtaler og annen oppfølging.

Har du behov for hjelp, kan du ringe avdelingsleder for ambulant tjeneste, Else Karin Brun (47 48 67 18).

Eksempler på hjelp vi kan gi:

 • samtaler med fokus på livsmestring
 • motivasjon for deltakelse i aktiviteter (for eksempel arbeidsrettet aktivitet i samarbeid med NAV eller aktiviteter på Solli aktivitetshus)
 • praktisk oppfølging (for eksempel bli med til lege eller tannlege)
 • veiledning i hverdagsøkonomi, døgnrytme og struktur i hverdagen
 • helseveiledning
 • kostholdsveiledning, planlegging og gjennomføring av innkjøp og matlaging
 • pårørendesamtaler 
 • oppsøkende arbeid ved bekymring

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) "Hjelp til selvhjelp"

RPH er en tjeneste for deg som har litt utfordringer, men som mestrer hverdagen. RPH er et fullsatt team, tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse.

RPH kan kontaktes på telefon 907 07 551.

Telefontid:
Mandager: 08.30-09.30
Torsdager: 12.00-13.30

Epost: rask.psykisk.helsehjelp@nittedal.kommune.no 

NB! For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. Telefon 116 123.

Om RPH

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 16 år med lettere former for angst eller depresjon. Noen opplever også at de får søvnproblemer i tillegg.

Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten? Opplever du at angst og indre uro begrenser deg? Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. 

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

Slik foregår behandlingen
Du får hjelp av et tverrfaglig team, hvor det er psykolog tilknyttet. Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med deg som er i behandlingskontakt hos oss. Våre ansatte har taushetsplikt.

Ved kontakt med Rask psykisk helsehjelp kan du få ulike tilbud:

 • Veiledet selvhjelp ved bruk programmet Assistert Selvhjelp. Les mer om Assistert selvhjelp (link: https://assistertselvhjelp.no/ )
 • Plass på Kurs i mestring av depresjon, Kurs i mestring av belastninger, Søvnskole, Mestringskurs for pårørende eller ulike trenings/bevegelsesgrupper. Disse arrangeres i samarbeid med Læring og Mestringssenteret og Frisklivssentralen.
 • Individuelle samtaler med en ramme på opp til 5 samtaler. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Les mer om kognitiv terapi (link: https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/ )

Noen ganger er det vi kan tilby ikke riktig for deg. Da kan vi hjelpe deg med å knytte kontakt med kommunens øvrige tjenester. Vi kan også samarbeide med fastlegen din om å henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

Se her for informasjon om rettigheter og regelverk: Generell informasjon

Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet i forkant av første samtale.

Inn på tunet

Tilbudet er til deg som av en eller annen grunn ikke er i arbeid eller skole, og som trenger et alternativ. Tilbudet bygger på gården og bondens ressurser. 

Les om Inn på tunet

Solli aktivitetshus

Solli aktivitetshus er vårt tilbud for deg som av ulike årsaker ikke er i arbeid.

Les om Solli aktivitetshus 

Vargveien bolig

Vi har et bofellesskap for de som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig.

Ta kontakt om du har spørsmål eller behov for tjenesten.

Ta direkte kontakt med boligen.

Er du pårørende?

Les om tilbud til pårørende 

Frisklivssentralen

Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Les mer om Frisklivssentralen i Nittedal.

Læring og mestring

Læring og mestring består av en rekke tiltak og kurs vi holder i kommunen, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, frivillige, organisasjoner og foreninger.

Les mer om kurs for innbyggere.

Hjelpetelefoner (døgnåpne) og chattetjeneste

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Dopingkontakten (ring, chat eller send e-post anonymt)- ikke døgnåpen

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

BaRsnakk (chattetjeneste for barn av rusmisbrukere)-ikke døgnåpen

Nyttige nettsider

Les om pakkeforløp i psykisk helse og rus

Les mer om psykisk helse

Les om vergemål

Mental helse

Pårørendeprogrammet

Rådet for psykisk helse

SOS-chat

Voksne for barn

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

Psykisk helsevernloven kap. 3 

Psykisk helsevernloven kap. 4 

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20
Sist endret: 04.08.2020 15.39