Lytt

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, frilufsliv og idrett

Kommunestyret i Nittedal vedtok den 18.desember 2017 ny kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-2030.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan 2018-2030

Vedlegg til kommunedelplan

Om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, som en betingelse for å kunne motta spillemidler.

Hensikten med en kommunal plan for idrett er å sikre:

  • En klarere prioritering i kommunen
  • En sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
  • At anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir sett i et helheltsperspektiv

Alle anlegg og områder som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen.

 


En kommunal plan om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv bør si noe om:

  • målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
  • resultatvurdering av forrige plan
  • vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for anlegg
  • prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg


Prioritert handlingsprogram er et vedlegg til kommunedelplanen som skal rulleres hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger, samt for prioritering av spillemiddelsøknader.

Priritert handlingsprogram for perioden 2018-2021 ble vedtatt av kommunestyret den 18.12.2017


Publisert: 25.10.2018 10.08
Sist endret: 25.10.2018 13.38