Lytt

Om varsling. Vet du om kritikkverdige forhold?

Det er vanskelig å forbedre det man ikke vet om.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommune skal være en god kommune å leve i, og våre verdier er redelighet, raushet og respekt. Kommunen er underlagt en lang rekke lovbestemmelser som skal følges, og vi er mer enn 1100 mennesker som jobber for å gi innbyggerne best mulige tjenester. For å hele tiden forbedre oss, er vi avhengige av tilbakemeldinger, både fra ansatte og innbyggerne for øvrig.

Hva kan det varsles om ?

Det kan varsles om brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer. Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold eller ikke. Uten at listen er ment å være uttømmende, kan eksempler på kritikkverdige forhold være:

 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • brudd på anbudsregler
 • brudd på sikkerhetsregler
 • mobbing og trakassering
 • bestikkelser og korrupsjon
 • maktmisbruk
 • brudd på taushetsplikt
 • diskriminering
 • brudd på etiske retningslinjer

Forhold som ikke anses å falle inn under varslerbestemmelsene, uten at eksemplene er ment å være uttømmende:

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling

Hvordan innbyggere kan melde fra

Du kan ta opp kritikkverdige forhold…

 1. …med den det gjelder. Det beste er om et problem kan løses på lavest mulig nivå. Er det ikke et alternativ, kan du ta det opp
 2. med lederen for enheten det gjelder. Hvis saken ikke løses der, kan du ta den opp
 3. … med dennes sjef, som vanligvis er en av kommunalsjefene. Neste nivå er å ta det opp
 4. …med rådmannen.

Kan du av en eller annen grunn ikke melde fra til noen av disse, har du mulighet til å ta kontakt med

 1. kommunens interne varslingsinstans:
  personalsjef Anne Kirsti Sletteng-Fagerli.
  anne.kirsti.sletteng-fagerli@nittedal.kommune.no
  telefon 67 05 90 20

 2. kommunens eksterne varslingsinstans:
  Romerike revisjon
  telefon 66 10 69 00

Hvordan ansatte kan melde fra

Nittedal kommune har egne rutiner for varsling av mulig kritikkverdige forhold. I korthet går disse ut på at ansatte i utgangspunktet først skal ta opp slike ting med den det gjelder eller med sin egen sjef, og deretter eventuelt på overordnet nivå. Men dersom dette er uhensiktsmessig eller en har forsøkt å si ifra i linjen uten at forholdet er rettet på, kan ansatte inngi et varsel etter reglene i arbeidsmiljøloven. De kan da varsle til tillitsvalgt, verneombud, kommunens interne varslingsinstans eller til Nedre Romerike distriktsrevisjon.

Må du identifisere deg?

Både ansatte og innbyggere kan velge om de vil varsle

 • åpent – at man står fram for sakens parter med navn
 • konfidensielt – at bare den man varsler får vite hvem som har varslet
 • anonymt – at ingen som mottar varselet eller behandler saken vet hvem som har varslet. Det er ofte svært vanskelig å undersøke og finne tilstrekkelig informasjon i saker der det varsles anonymt. Det er ofte behov for å be om tilleggsopplysninger i varslingssaker for å komme videre i undersøkelsene, og dette er jo umulig om man ikke vet hvem som har varslet.

Kommunen oppfordrer både innbyggere og ansatte til i størst mulig grad å varsle åpent eller konfidensielt.

 


Publisert: 15.11.2018 12.30
Sist endret: 29.11.2019 12.56