Lytt

Representanter i andre organer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommunestyre har oppnevnt hvem som skal representere kommunen i lokale, interkommunale og regionale eksterne fora. 

 Medlemmer

Representantskapet for Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) IKS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)
Medlem: Torbjørn Seljevoll (H) Varamedlem: Jan Stefan Holme (H)

Representantskapet for Nedre Romerike vannverk (NRV) IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)

Medlem: Kjetil Sukkestad (H) Varamedlem: Espen Alme (H)

Generalforsamlingen for Nedre Romerike vannverk (NRV) AS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Ketil Eger (H)

Generalforsamlingen for Strandveien 1 AS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Inge Solli (V)

Medlem: Jan Stefan Holme (H) Varamedlem: Ann Kristin Bakke (H)

Representantskapet for Nedre Romerike Brann og redningstjeneste (NRBR) IKS

Medlem: Rune Kyllenstjerna (Ap) Varamedlem: Erland Vestli (Frp)

Medlem: Marius Egerberg (Frp) Varamedlem: Arnt Kristoffersen (H)

Representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) IKS

Medlem: Arvid Ruus (Ap) Varamedlem:

Representantskapet for Romerike avfallsforedling (ROAF) IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Erland Vestli (Frp)
Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Marius Egeberg (H)

Representantskapet for Romerike krisesenter IKS

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Hilde Thorkildsen (Ap)

Representantskapet for Romerike Revisjon IKS

Medlem: Erland Vestli (Frp) Varamedlem: Arvid Ruus (Ap)

Generalforsamlingen i Norasondegruppen AS

Representant: Inge Solli (V) Vararepresentant: Helge Fossum (Frp)

Kirkelig fellesråd

Medlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) Varamedlem: Helge Fossum (Frp)

Heimevernsnemnda

Medlem: Bjørn Sigmund Hovind (Ap) Varamedlem: Arve Pedersen (V)
Medlem:                                Varamedlem: Øistein Lid (Frp)

Årsmøtet i Oslo og Omland friluftsråd

Medlem: Hugo Parr (Ap) Varamedlem: Gunvor Alice Olsen (Ap)
Medlem: Martin Veastad (FRINI) Varamedlem: Anne Johanne Botterud (KrF)
Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Ketil Tangedal (Frp)

Jernbaneforum Gjøvikbanen

Medlem: Hilde Thorkildsen (Ap) Varamedlem: Inge Solli (V)

Klagenemnda

Leder: Øyvind Nerheim (KrF)
Nestleder: Hege Naustdal (Ap)
Medlem: Jann Y. Schlichting (Ap)
Medlem: Andine Knudtson (H)
Medlem: Øystein Lid (Frp) '

Varamedlemmer for KrF/Ap:
3. Hilde Tellesbø (V)
4. Ida Eliseussen (Sp)

Varamedlemmer for H:
2. Thorbjørn Seljevoll (H)

Varamedlemmer for Frp:
2. Steffan Jansen (Frp)

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Leder: Jann Schlichting (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap)
Nestleder: Leif-Åge Sørlie (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne (V)
Medlem: Ruth S. Sletta (H) Varamedlem: Stein Tore Madsen (Frp)

Klagenemnd for eiendomsskatt

Leder: Tove R. S. Solbakken (Ap) Varamedlem: Tone Engen (Ap)
Nestleder: Håkon Hermansson (Ap) Varamedlem: Hans Erik Westbye (Ap)
Medlem: Stein Tore Madsen (Frp) Varamedlem: Arnt Kristoffersen (H)

Generalforsamlingen i Stiftelsen Nittedal kulturhus

Medlem: Ordfører
Medlem: Varaordfører
Medlem: Leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlem: Leder av enhet for kultur

Vennskapskommunekomite

Medlem: Milla Skaug Ødegård (Ap) Varamedlem: Ida Eliseussen (Sp)
Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Øyvind Nerheim (KrF)
Medlem: Ann Kristin Bakke (H) Varamedlem: Helge Fossum (Frp) 

Kulturpriskomiteen

Leder: Trond Elnes (KrF) Varamedlem: Vida Valen (V)
Medlem: Elin B. Strand (Ap) Varamedlem: Zeeshan A. Sheikh (Ap)
Medlem: Arnt Kristoffersen (H) Varamedlem: Marius Egeberg (H) 
Medlem: Kristin By Woll (Frp) Varamedlem: Steffan Jansen (Frp)

Styringsgruppa for Vannområdet Leira-Nitelva

Medlem: Inge Solli (V) Varamedlem: Iren Beisvåg (Ap)

Samarbeidsutvalg i barnehagene

Bjertnes barnehage
Medlem: Hege Gromsrud (Ap) Varamedlem: Zeeshan A. Sheikh (Ap)

Mortetjern barnehage
Medlem: Solveig Sletten (KrF) Varamedlem: Kristin Nyseter (KrF)

Nygård barnehage
Medlem: Hans-Eric Arnesen (H) Varamedlem: Ruth S. Sletta (H)

Tøyen barnehage
Medlem: Arnfinn Eduardsen (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap)

Åneby barnehage
Medlem: Steffan Jansen (Frp) Varamedlem: Alfred Kirkeby (Frp)

Samarbeidsutvalg ved skolene

Hagen skole
Medlem: Steffan Jansen (Frp) Varamedlem: Alfred Kirkeby (Frp)

Hakadal ungdomsskole
Medlem: Kristoffer Øksne (Sp) Varamedlem: Anders Kristoffer Ramstad (Sp)

Holumskogen skole
Medlem: Ruth S. Sletta (H) Varamedlem: Geir K. Jacobsen (H)

Kirkeby skole
Medlem: Dag Westhrin (SV) Varamedlem: Ali Hamza Ahmed (SV)

Li skole
Medlem: Marius Egeberg (H) Varamedlem: Hans-Eric Arnesen (H)

Nittedal ungdomsskole
Medlem: Arve Pedersen (V) Varamedlem: Ingjerd Fjøsne (V)

Rotnes skole
Medlem: Lars Erik Hvidsten (Ap) Varamedlem: Frida Grønvold (Ap)

Sørli skole
Medlem: Pål Einar Røch Johansen (Ap) Varamedlem: Ann-Karin Pettersen (Ap) 9

Ulverud skole
Medlem: Oluf Sandvik (Ap) Varamedlem: Hanne Børrestuen (Ap)


Publisert: 25.10.2018 10.02
Sist endret: 14.04.2021 14.53