Lytt

Spørreundersøkelse om flytende skolegrense Rotnes

Sørli skoles skolekrets er for stor. Det bor flere barn i Sørli skolekrets enn skolen har kapasitet til. Framskrivinger viser at det vil være slik over tid. Skolekretsen må derfor gjøres mindre for å unngå at midlertidige løsninger på Sørli skole blir permanente. Den langsiktige planen for økt skolekapasitet i Rotnesområdet er å bygge en ny og større Rotnes skole. I påvente av dette planlegges det midlertidige kapasitetsutvidelser på Rotnes skole. 

 En del av skolekretsen for Sørli skole må derfor gjøres flytende. Det vil si at området fortsatt tilhører Sørli skole, men at elever som bor i området vil kunne gis tilhørighet til Rotnes skole. 

Å gjøre en del av skolekretsen flytende vil minske den totale usikkerheten om skoleopptaket. Ved sprengt kapasitet på Sørli er kommunens alternativ å gi skoleplass på Rotnes, også til enkelte elever som bor i Sørlis skolekrets. Ved opprettelsen av det flytende område blir det spesifisert nærmere, hvem som i slike tilfeller skal tildeles plass på Rotnes.  Det gir større forutsigbarhet for alle som bor i resten av Sørlis skolekrets.  

Denne undersøkelsen er en forberedelse til politisk sak om justering av skolegrensene i Rotnesområdet. Saken skal behandles i kommunestyret i desember. De justerte skolegrensene vil bli brukt som grunnlag for skoleopptaket til skoleåret 2021/22. Svarfrist: 30 oktober.

Skolegrenser i Nittedal er fastsatt i lokal forskriften om skoletilhørighet, hjemlet i opplæringsloven § 8-1 første ledd annet punktum, jf. forvaltningsloven kapittel VII

Spørreundersøkelse om flytende skolegrenser Rotnes


Publisert: 14.10.2020 12.41
Sist endret: 27.10.2020 14.58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?