Lytt

Forskrift om betalingsregulativ 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommune skal vedta forskrift om betalingsregulativ 2021 som fastsetter gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, vass- og kloakkavgiftsloven, eierseksjonsloven, brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven. Forskriften skal behandles av kommunestyret 14. desember 2020. 

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftn skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget.

Forslaget kan leses under "Politiske møter".

Forslag til forskrift om gebyrregulativ for plan, byggesak, geodata og viltavgifter

Forslag til forskrift om gebyrregulativ for kommunaleteknikk

 

Uttalelser kan senes til postmottak senest innen den 10. desember. Merkes med saksnummer 20/03260 (plan, byggesak etc.) eller 20/03139 (kommunalteknikk)


Publisert: 23.11.2020 09.13
Sist endret: 15.02.2021 12.02