Lytt

Forsterker smitteverntiltak i skoler og barnehager

Torsdag formiddag har kriseledelsen konkludert med å forsterke smitteverntiltakene i barnehagene og skolene i kommunen. 

Vi innfører målrettede tiltak der smitten er. Derfor vil tiltakene variere ut ifra hvor i bygda du holder til. I løpet av den siste uka kan vi knytte store deler av smitten blant barn og unge til den søndre delen av kommunen. Derfor har vi besluttet at Slattum, Ulverud og Holumskogen innfører rødt nivå fra 5. til 7. trinn. Det samme gjør alle ungdomsskolene i kommunen. 

Barnehagene og øvrige barneskoler i Nittedal forsterker smittevernstiltakene på et forsterket gult/oransje nivå, men må være forberedt på å gå over til rødt nivå på kort varsel. På grunn av den usikre smittesituasjonen viderefører vi også strategien med forsterket TISK, som innebærer utstrakt bruk av karantene, ventekarantene og testing.

Retningslinjer for forsterket gult/oransje nivå i skolene
 • Elevene skal ikke være i andre grupper eller gå i møter på tvers av kohorter.
 • Fysiske møter begrenses så langt det er mulig.
 • Det avholdes ikke store møter med helt personale, og lærerne skal jobbe mest mulig hjemmefra. 
 • Foreldremøter og utviklingssamtaler avholdes digitalt. Det gjelder også personalmøter og andre møter.
  • Det kan gjøres unntak for utviklingssamtaler med enkeltelever der det er utfordrende å avholde digitale møter.
 • Leirskoler og klasseturer med overnatting avlyses.
 • Kantine kan holdes åpne, men ikke som oppholdssted.
 • Det legges til rette for at ansatte som ønsker det kan bruke munnbind eller visir.
Retningslinjer for forsterket gult/oransje nivå i barnehagene

 

 • En kohort kan være en avdeling, men etabler mindre kohorter der det er mulig.
 • Begrens omrokering av personalet mellom kohorter og bruk av styrer som vikar så langt det er mulig.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør ha ulike uteområder, eller bruke de til ulike tider. 
 • Maks 3 foreldre i garderoben av gangen. Alle skal bruke munnbind.
 • Hold to meter avstand fra andre voksne.
 • Pauserom skal ikke brukes med mindre kohorter ikke blandes. 
 • Vurder endringer i mattilbudet.
 • Det arrangeres ikke foreldremøter eller andre større samlinger - gjennomføres digitalt der det er mulig.
 • Ved fravær i personalet vurderes redusert åpningstid for å unngå stengte avdelinger.
 • Fysiske møter begrenses så langt det er mulig.

 

Tiltakene iverksettes fra og med mandag 15. mars 2021 og varer i 14 dager.


Publisert: 11.03.2021 13.39
Sist endret: 12.03.2021 12.48

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?