Lytt

Nittedal viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak

– Vi har siden mars vært restriktive i vår oppfølging av smitteverntiltak i Nittedal. Vi vurderer løpende tiltak basert på vår smittesituasjon. Det er viktig at vi viderefører strenge tiltak tilpasset Nittedal, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Kriseledelsen i Nittedal hadde onsdag møte der situasjonen ble diskutert. Smittetilfellene i Nittedal er sporbare til andre kommuner og til utenlandsreiser, og smitte foregår i hovedsak innad i husstandene. Vi har så langt ingen lokale utbrudd. De siste to ukene er det registrert 13 nye smittetilfeller i Nittedal. 

– Det viktigste er å stoppe smitten. Vi har gjort en konkret og nøye vurdering av situasjonen i Nittedal. Med tanke på at vi ikke har lokale smitteutbrudd er de gamle og nye nasjonale tiltakene verktøyet vi trenger for å håndtere situasjonen. Nå er det viktig at innbyggerne følger smittevernreglene. I tillegg til å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme når man er syk, må vi begrense antall mennesker vi omgås sosialt, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Dette er bakgrunnen for at kriseledelsen i Nittedal onsdag vedtok å følge de nasjonale tiltakene og videreføre den lokale forskriften slik den ble vedtatt 30. september.

 

 

Nittedals lokale forskrift:

  1. Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn i barneskolealder eller yngre, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

  1. Forbud mot visse offentlige arrangementer. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Forøvrig gjelder forskrift av 27.03.2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. Ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

                

Nasjonale tiltak:

  1. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

 

  1. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 

  1. Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 

  1. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 

  1. Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 

  1. Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Publisert: 28.10.2020 15.29
Sist endret: 28.10.2020 15.31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?