Lytt

Løft for personer med nedsatt funksjonsevne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kvernstujordet borettslag er et kjempeløft for personer med nedsatt funksjonsevne i Nittedal.

Flere av dagens boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilfredsstiller ikke dagens standard og behov for fullverdige leiligheter. Det er også flere unge mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme og trenger bolig.

Nå er det overtakese av de 10 leilighetene i det nye borettslaget, og innflytting skjer i løpet av mai. Dette nye borettslaget representerer framtida i omsorg for personer som trenger tilrettelagt hjelp i hverdagen – slik at de kan mestre sitt eget liv i størst mulig grad.

Sara Elise Bjørkeli (i midten) skal flytte inn i ny leilighet på Kvernstujordet i mai. Ordfører Inge Solli og avdelingsleder Veronika Tangen er glade for at Nittedal kommune kan tilby moderne løsninger som sikrer at alle kan bo mest mulig selvstendig. 

Flere muligheter i Rotneshagen


Trenger du bolig, eller kjenner du noen som gjør det?

Samtidig med at lykkelige boligeiere i Kvernstujordet overtar nøklene, planlegger Nittedal kommune det nye borettslaget Rotneshagen.

Rotneshagen er et boligprosjekt som ligger langs Stasjonsveien, rett nedenfor Nittedal Stasjon. I første byggetrinn skal det bygges 43 leiligheter, og etter planen skal dette stå ferdig høsten 2022.

Nittedal Kommune har inngått avtale om kjøp av 9 av leilighetene og areal til personalbase i første byggetrinn. Dette er 2-roms leiligheter på 50-65 kvm. Leilighetene og personalbasen ligger i 1. etasje.

Estimerte leilighetspriser: kr. 2 500 000 - 3 000 000,-.
Leilighetene blir organisert som et borettslag med lavt, eller ingen innskudd. Beboerne blir andelseiere, og kjøpesummen vil i hovedsak bestå av fellesgjeld som betjenes via felleskostnadene. Estimerte felleskostnader/husleie for leilighetene: kr. 10 000 – 12 000,- pr. mnd.

Det stilles krav til at beboerne må ha rett på heldøgns helse- og omsorgstjenester. Hvis du tenker at du er i målgruppa for dette boligprosjektet, eller tilsvarende prosjekter, må du søke om en kommunal bolig med bemanning.

Hvis du allerede har et positivt vedtak, så må interesse for dette konkrete prosjektet meldes til boligkontoret innen 01.06.21.

Du melder interesse ved å sende epost til boligkontoret@nittedal.kommune.no.


Publisert: 03.05.2021 09.19
Sist endret: 03.05.2021 09.24