Lytt

Plikt til å bruke munnbind, forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere

Fra onsdag 4. november kl 12.00 innfører Nittedal kommune strengere regler for å møte den økende koronasmitten. Reglene er vedtatt som forskrift, og gjelder alle som oppholder seg i Nittedal.

Forskriften er strengere enn de nasjonale tiltakene på flere punkter.
– Vi iverksetter nå målrettede tiltak som er tilpasset Nittedal, sier fungerende ordfører Inge Solli i Nittedal kommune.
– Vi er i en eskalerende smittesituasjon. Det er bakgrunnen for at vi setter i verk ytterligere tiltak, sier han.

Nittedal innfører fire nye hovedregler: 

 • Det blir påbudt med munnbind i butikker og i offentlige lokaler
 • Vi setter en grense for maksimalt 10 personer tilstede ved private sammenkomster
 • Offentlige sammenkomster uten faste seteplasser kan ikke ha flere enn 20 gjester
 • Vi innfører skjenkestopp ved midnatt

I tillegg videreføres bestemmelsen om å bruke munnbind om man bruker kollektivtransport. Det skjerpes inn at man må bruke munnbind uansett avstand til medpassasjerer.

Her er reglene punkt for punkt.

Butikker, kjøpesentre og i offentlige lokaler

 • Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten gjelder også ansatte der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand til besøkende.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

Private hjem og sosial kontakt

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Offentlige sammenkomster og arrangementer

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer med flere enn 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer med flere enn 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs

Restauranter, cafeer og uteliv

 • Serveringssteder kan ikke skjenke alkohol etter klokken 24.00. Gjestene må ha drukket opp senest klokken 00.30.
 • Ansatte på serveringssteder har plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.
 • Besøkende skal bruke munnbind når de ikke kan være minst en meter fra andre enn hustandsmedlemmer.

Kollektivtransport

 • Det oppfordres til å unngå kollektivtransport
 • Det skal brukes munnbind på kollektivreiser.

Du kan lese hele forskriften her 


Publisert: 03.11.2020 14.40
Sist endret: 03.11.2020 14.45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?