Lytt

Sireneanleggene blir testet onsdag 9. juni

Onsdag 9. juni klokken 12.00 gjennomfører Sivilforsvaret test av befolkningsvarslingen.

Sivilforsvaret tester sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen to ganger i året. 

Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon om hva som skjer.

Informasjon om hvordan du skal forholde deg blir gitt i ulike kanaler, for eksempel gjennom radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Signalet kan brukes både i fred og krig.

Rundt om i landet er det plassert nærmere 1250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige/farlige kjemiske stoffer.

Signalene kan høres av over halvparten av befolkningen.

Mer informasjon:

Varsling av befolkninga

 


Publisert: 02.06.2021 09.31
Sist endret: 02.06.2021 09.35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?