Lytt

Stø kurs og overskudd i 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommune fikk et overskudd på 40 millioner kroner i 2020.

Det skyldes særlig tre forhold: Mindreforbruket i sektorene er på vel 9 millioner kroner, innsparinger på renter og avdrag er som følge av lavt rentenivå i 2020 på ca 12, 5 mill. kroner og det resterende skyldes lavere pensjonskostnader og innsparing på andre poster. 

– God budsjettstyring i alle virksomheter er svært viktig og jeg er mektig stolt over alle ansatte, sier rådmann Finn Christian Brevig. Jeg vet 2020 har vært et krevende år på mange måter. Et slikt resultat samtidig som vi har klart å levere tjenestene og dessuten håndtere koronapandemien, gjør innsatsen enda mer imponerende.

– I en tid med atskillige utfordringer i økonomien, ikke minst for inneværende år, er det av stor betydning at vi har klart et så positivt resultat også i 2020. Nå går ca kr 40 mill. mer til sparing enn budsjettert, og vi får en bedre buffer mot uforutsette kostnader og forventet inntektssvikt i 2021, understreker han.

– Dette er et solid bidrag til å opprettholde tjenestenivået til innbyggerne også i fremtiden, avslutter rådmannen.

Overskuddet på 40 millioner kroner er i tråd med kommunelovens bestemmelser avsatt til fond. Disposisjonsfondet til kommunen er redusert de siste år. Det er derfor kjærkommet at regnskapsresultatet bidrar til å øke fondet. 

Ordfører Inge Solli fremhever sammenhengen mellom god økonomistyring og det at kommunen har penger til fortsatt samfunnsutvikling.

– Budsjettrammene vil fortsatt være stramme i årene framover, men god økonomistyring er viktig for å kunne videreutvikle tjenestene og sikre rom for ønskede investeringer. Det er bra både for innbyggerne våre og de ansatte, sier Inge Solli. 

– Jeg er svært fornøyd med det arbeidet som rådmannen og hans medarbeidere har gjort for å levere et godt årsresultat. Dette er ikke noe som har kommet av seg selv. Vi holder stø kurs, slår ordføreren fast.


Publisert: 19.03.2021 13.30
Sist endret: 19.03.2021 13.30