Lytt

Tildeling av kontrakt på bygging av Slattumhallen

Slattumhallen skal være en flerbrukshall og basishall, med en tradisjonell spillflate for håndball og en separat turnhall. Kontrakten tildeles Seby AS.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Syv leverandører leverte tilbud på bygging av flerbrukshall og basishall i Nittedal. Hallen skal ha en tradisjonell spillflate for håndball og en separat turnhall. Seks av leverandørene ble kvalifisert til å delta. Kontrakten tildeles Seby AS. Tilbudet ligger innenfor den vedtatte styringsrammen (P50-verdi) på 159 millioner.

Tilbudene ble vurdert ut fra følgende kriterier: 

  • Pris, 60 prosent
  • Kompetanse, 30 prosent
  • Oppdragsforståelse, 10 prosent

Under kompetanse ble det særlig lagt vekt på erfaring og kompetanse innenfor flerbrukshall, idrettsarenaer eller andre bygg med tilsvarende/høyere kompleksitet. Under oppdragsforståelse er trafikkavvikling, tilrettelegging av trygg og sikker ferdsel for elever og barn til og fra skole og barnehage, samt kompliserte grunn- og sprengningsarbeider sentrale punkter.

Seby AS tildeles kontrakten ut fra ovennevnte kriterier med totalt høyest poengsum.

Basert på mottatt tilbud forventer kommunen at prosjektet kan løses innenfor den allerede vedtatte styringsrammen (P50-verdi) på 159 millioner.

Kontrakt kan signeres etter karensperioden, som utløper 1. oktober.


Publisert: 22.09.2020 16.56
Sist endret: 27.10.2020 14.58