Lytt

Tilskuddsordninger til bedrifter i Nittedal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bedrifter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak kan søke om driftsstøtte. Bransjene servering, arrangement, varehandel og treningssentre og deres underleverandører, prioriteres.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Nittedal kommune har fått tildelt kr 5 703 336.

Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 31. mars. Støtten gjelder for januar og februar 2021.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Hvem kan søke?
Alle næringsvirksomheter i Nittedal kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak i januar og februar 2021. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres:
• Servering
• Arrangement
• Varehandel
• Treningssentre
Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.
Søknad sendes via regionforvalting.no

Driftstilskudd
I søknadsskjema blir du bedt om å oppgi økonomiske tall for årets to første måneder i 2020 og 2021. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.
Nittedal kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Utmåling
Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 10 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Kontakt
Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:
Terje Rønning, prosjektdirektør
terje.ronning@nittedal.kommune.no

SØKNAD
Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no
i. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
ii. Søk støtteordning – søk Nittedal kommune – velg kompensasjonsordning
iii. Fyll ut alle felt nøye:
• Arkfane 2 Kontaktopplysninger
• Arkfane 3 Informasjon om økonomi, her må beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
• Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år
• Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")
• Send inn

DOKUMENTASJON
Last opp dokumentasjon som beskriver følgende:
• Hvilken av kategoriene det søkes om støtte fra (jfr. "vilkår for å søke")
• Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (supplement til spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).
• Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Nittedal kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapstall kan vedlegges, men er ikke et krav.


Publisert: 17.03.2021 15.21
Sist endret: 17.03.2021 15.23