Lytt

Tiltak mot korona - dette gjelder i Nittedal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal kommune vedtok 26. november å forlenge forskriften for å forebygge smitte av korona. 

 

Det er viktig at du leser hele denne gjennomgangen, slik at du er oppdatert på hvilke regler som gjelder i Nittedal nå. 

 

Presiseringer til forskriften

 • Butikker og samlingssteder:

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Det er påbudt å bruke munnbind  i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Kommunen kan kontrollere om reglene blir overholdt. 

 

 • Fritidsaktiviteter:

Selv om det kan gjennomføres organiserte treninger for personer under 20 år, presiseres det at samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten ikke er tillatt. Dette medfører at det ikke er tillatt å trene med andre enn de du pleier å trene sammen med. Dersom din trening er avlyst eller utsatt, kan du ikke bli med andre å trene i stedet for. 

Det er heller ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år. 

Treninger for voksne er ikke tillatt. 

Om man er i karantene er det ikke tillatt å delta på treninger eller i sosiale sammenkomster av noe slag. Dette gjelder også barn og unge. 

Reglene i Nittedal punkt for punkt:

 Serveringssteder med skjenkebevilling

 • Det er forbudt å servere/skjenke alkohol etter klokken 22.00.
 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling har ansatte plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. 
 • Besøkende skal benytte munnbind til og fra anvist plass. 

 

Plikt til å bruke munnbind

 • Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder (se forrige avsnitt), i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

 

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

 

Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år. 
 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten.

 

Forbud mot arrangementer innendørs 

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. 

 

Unntak:

  • Begravelser og bisettelser med opptil 50 personer til stede. 
  • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
  • Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
  • Utendørs arrangementer der inntil 200 mennesker samles er tillatt. Smittevern skal overholdes. 

 

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

 

Kollektivreiser

 • Unngå kollektivtransport så langt du kan
 • Det skal brukes munnbind på kollektivreiser. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. 

 

Dette omfatter blant annet:

 • Treningssentre
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder 
 • Svømmehaller.

  Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
 • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

 Unntak:

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. 
 • Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom.
 • Biblioteker.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.

 

Hjemmekontor og møtevirksomhet

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

 

Karantene

 • Innbyggere og besøkende i Nittedal skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.
 • Innbyggere i Nittedal skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

LOVDATA: FOR-2020-11-03-2257

Lenke til forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken


Publisert: 07.12.2020 16.19
Sist endret: 07.12.2020 16.27