Lytt

Familieteamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Familieteamet

Familieteamet er et tilbud for barn og unge (0-24 år) og deres familier, samt gravide.

Vi i Familieteamet tror på:

 • at familien i seg selv er den viktigste ressursen mennesker har
 • at familien selv vet noe om hva de trenger når livet er utfordrende

Vi er her for å hjelpe familien å hente frem disse ressursene i vanskelige faser.

Drift mai/juni 2021

Familieteamet opplever for tiden svært stor pågang. Vi jobber for å opprettholde et godt og tilgjengelig tilbud for kommunens innbyggere.

Henvendelser vi mottar f.o.m. 11.05.21 vil bli registrert og vurdert, men vi vil trolig ikke kunne tilby oppstart av samtaler før tidligst i august. Vi anbefaler å ta kontakt med sekretær før henvendelsen sendes.

Vi anbefaler i tillegg å vurdere om det er noen av de andre tilbudene kommunen har kan være aktuelle, se under "Her kan du også få hjelp".

Vi prioriterer å kunne tilby korttidsoppfølging (5-8 samtaler) i saker med milde til moderate utfordringer.

Vi setter opp foreldreveiledningsgrupper til høsten, med start uke 34 og uke 41 (Tuning in to Kids og Tuning in to Teens). Se Foreldreveiledningsgrupper hvis dette kan være noe for deg.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Likollen 2A
1481 Hagan

Postadresse:

Postboks 63
1483 Hagan

Tlf sentralbord: 67 05 92 61/488 69 216 (Uke 26-27 08.00-12.00, uke 28-30 Ferie)

Åpningstid: mandag-fredag 09.00-15.00 (Ferie uke 28-31)

Henvendelsesskjema kan skrives ut her:

Henvendelsesskjema

Av smittevernhensyn tar vi ikke imot henvendelsesskjema ved døra på vårt kontor på Hagan. Vi ber om at henvendelsesskjema sendes i posten til Familieteamet, postboks 63, 1483 Hagan. Det kan også leveres i lukket konvolutt i postkassa på rådhuset (utenfor ved servicetorget), eller ta kontakt med vårt sentralbord for å avtale tidspunkt for levering på rådhuset. 

Om oss

Hva gjør Familieteamet?

Vi tar imot barn, unge og deres familier, samt gravide til samtaler, råd og veiledning (korttidsbehandling). Det finnes også tilbud om foreldreveiledningsgrupper.

Tilbudet er gratis og lavterskel - vi skal være lett og raskt tilgjengelig.

Vi arbeider daglig med mange typer utfordringer og vil gjerne komme inn på et tidlig tidspunkt før bekymringene vokser seg store.

Vi kan viderehenvise til spesialisthelsetjeneste (BUP, DPS).

Hvem er vi?

Familietemaet består av tre psykologer, en psykologspesialist og en klinisk pedagog med spesialisering i sped- og småbarnspsykologi. Vi har erfaring fra spesialisthelsetjeneste, familievern og kommunale hjelpeinstanser.

Familieteamet er tilknyttet Enhet for barn, og unge og familier, og jobber tverrfaglig.

Vi har lokaler på Hagan ved siden av Kiwi i Hagan Atrium.

Hvem kan henvende seg?

Du kan selv henvende deg ved å skrive ut og fylle ut henvendelsesskjema. Henvisning fra lege eller andre instanser er ikke nødvendig.

Vi tar også imot henvendelser fra fastlege, helsestasjon, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Vi har inntaksmøte hver tirsdag og du kan forvente svar på din henvendelse ca 1-2 uker etter dette.

Midlertidige begrensninger i drift våren 2021

Ved behov for oppfølging over tid og/eller mer alvorlige utfordringer bør familien ta kontakt med andre instanser, se Her kan du også få hjelp.

Vi deltar ikke på samarbeidsmøter.

Vi foretar ikke observasjoner på andre steder enn våre lokaler på Hagan. 

Vi har ikke anledning til å gjøre vurderingssamtaler, henvisninger eller oppfølging samtidig med, eller i venteperiode, for andre instanser.

 

Foreldreveiledningsgrupper

Familieteamet tilbyr følgende foreldreveiledningsgrupper:

0-3 år: Trygghetssirkelen (Circle of security - COS-p)

Dette er et program der foreldre lærer hvordan de skal gi barna sine et godt utgangspunkt for trygghet og utforskning. En trygg tilknytning gjør barn trygge i seg selv og i møte med verden. 

 • Gratis
 • Dagtid, 2-timersøkter over 8 uker
 • Holdes 1 gang i semesteret av Enhet for barn, unge og familier

Påmelding skjer til Nittedal helsestasjon tlf 67 07 38 90

3-10 år: Tuning in to Kids (TIK)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.

 • Gratis
 • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
 • Holdes flere ganger i semesteret av Enhet for barn, unge og familier.

Kurs starter onsdag 25. august. Fortrinnsvis for foresatte med barn 6-9 år. Foregår på Ulverud skole hver onsdag kl 14.45-16.45. Det er ledige plasser.

Kurs starter tirsdag 12. oktober. Fortrinnsvis for for foresatte med barn 3-5 år. Foregår på Ulverud skole hver tirsdag kl 14.15-16.15. Det er ledige plasser.

Med forbehold om endringer.

Påmelding til Familieteamets sentralbord. 

10-18 år: Tuning in to Teens (TINT)

Dette er et praktisk og hverdagsnært program hvor foreldre jobber med å videreutvikle ferdighetene man allerede har - til å legge merke til, forstå og håndtere barns følelser. Målet er å hjelpe barn til å utvikle gode evner til følelsesregulering.  

 • Gratis
 • Dagtid/ettermiddag, 2-timersøkter over 6 uker
 • Holdes flere ganger i semesteret av Enhet for barn, unge og familier. 

Kurs starter tirsdag 24. august. Foregår på Ulverud skole hver tirsdag kl 14.15-16.15. Det er ledige plasser.

Kurs starter onsdag 13. oktober. Foregår på Ulverud skole hver onsdag kl 14.45-16.45. Det er ledige plasser.

Med forbehold om endringer.

Påmelding til Familieteamets sentralbord.

Her kan du også få hjelp

Familievernkontor

Ved parkonflikter, samlivsbrudd og samarbeidsproblematikk i etterkant av brudd anbefaler vi å ta kontakt med et familievernkontor.

Familievernkontoret Nedre Romerike tlf 466 16 830

Mer informasjon

Utekontakten

Henvendelser som gjelder ungdom kan rettes til Utekontakten tlf 905 04 560

Mer informasjon

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Ring tlf 67 07 38 90 eller sms 905 93 524 for å avtale time. Foreldre kan ikke være med på avtaler ved HFU.

Mer informasjon

Fastlege

Henvendelser som gjelder psykisk helse kan rettes til fastlege. Fastlege kan vurdere henvisning til BUP eller DPS ved behov.

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)

Henvendelser som gjelder personer over 16 år kan også rettes til Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). De er spesialiserte på lett til moderat angst, depresjon og søvnvansker.

Mer informasjon

Barnevernstjenesten

Ved bekymringer for vold, overgrep eller omsorgssituasjonen til et barn eller en ungdom bør barnevernstjenesten kontaktes.

Barnevernstjenesten tlf 67 05 90 00

Barnevernvakten tlf 64 99 32 70

Mer informasjon


Publisert: 30.08.2018 19.44
Sist endret: 06.07.2021 08.53