Lytt

Gjeldende regler, anbefaleringer og tiltak


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nasjonale tiltak er gjeldende i Nittedal kommune.

Sosial kontakt (Nasjonale regler)

 • Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 de siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

* * Beskyttede: fullvaksinerte, de med en dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder.

Reiser (Nasjonale regler)

 • UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage (Nasjonale regler)

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

 

Lokale regler - berørte barnehager og skoler

Barnehager og skoler kan bli satt i gult tiltaksnivå ved smitte. Dette avhenger av hvor utbredt smitten er, og gjøres når det anses hensiktsmessig for å begrense smitte. I Nittedal er det kommuneoverlege i samarbeid med kommunaldirektør oppvekst (evt. rektor/styrer) som bestemmer når dette skal gjennomføres, og foreldre vil få rask beskjed.

For nærkontakter i barnehager og skoler gjennomføres hovedsakelig testing for å begrense videre smitte, men det kan fattes vedtak om karantene i enkelte tilfeller.

Arbeidsliv (Nasjonale regler)

 • Generelle smitteverntiltak.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

 

Lokale regler - vaksinerte 

Nittedal anbefaler varsomhet for full- og delvaksinerte som har vært i nærkontakt med smittet, og som jobber med sårbare personer i f.eks. helsevesenet. Disse personene bes om å informere kommunen og vil få råd i hver enkelt sak.

Handelsnæringen (Nasjonale regler)

Næringen må blant annet tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene.

Idretts- og fritidsaktiviteter (Nasjonale regler)

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, også når de ikke ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Private sammenkomster og arrangement: (Nasjonale regler)

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer

 • Inntil 20 personer i privat hjem/hytte, inne og ute. Personer med koronasertifikat/beskyttede regnes ikke med i antallet.
 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Personer med koronasertifikat/beskyttede telles med i antallet.

Offentlige arrangementer 

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Restauranter, kafeer og barer (Nasjonale regler)

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.


Publisert: 28.01.2021 14.21
Sist endret: 08.09.2021 12.09