Lytt

Informasjon om vaksine


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Følg med her for plan og viktig informasjon om vaksineringen i Nittedal. 

Plan for vaksinering av innbyggerne

Tabellen oppdateres fortløpende.

Uke Årskull, første dose Vaksine Antall første dose Prioriteringsgruppe
Uke 1 Beboere Pfizer 72 1
Uke 2 Beboere og 1920-1929 Pfizer 72 1,2
Uke 3 1930-1933 Pfizer 54 2
Uke 4 1930-1933 Pfizer 102 2
Uke 5 1933-1936 Pfizer 258 2
Uke 6 1933-1936 Pfizer 222 2
Uke 7 1939-1941 Pfizer 144 3
Uke 8 1933-1936 Pfizer 0 3
Uke 9 1939-1940 Pfizer 24 3
Uke 10 1939-1942 Pfizer 36 3
Uke 11 1941-1943 Pfizer 198 3
Uke 12 1943-1944 Pfizer 376 3
Uke 13 1944-1945 og utvalgte med høy risiko i aldersgruppen 18-64 Pfizer 294 3, 4 
Uke 14 1945-1948 og utvalgte med høy risiko i aldersgruppen 18-64 Pfizer 654 3, 4
Uke 15 1948-1952 Pfizer 750 4
Uke 16 1952-1956 og enkelte med moderat risiko Pfizer 714 4, 5
Uke 17 1956 og enkelte personer med moderat risiko i årskullene 1958-1975 Pfizer 615 4, 5, 6
Uke 18 1956  og enkelte personer med moderat risiko Pfizer 430  4, 5, 6, 7
Uke 19 1957-1959 og enkelte personer med risikofaktorer Pfizer 422  7, 8
Uke 20 1959-1960 Pfizer 234  8
Uke 21     Antall doser ikke bekreftet  

Antall ferdig vaksinerte i Nittedal etter uke 18: 1593.

 • Fra og med uke 19 øker vi doseintervallet fra 6 til 12 uker for de under 65 år, slik regjeringen bestemte før helga. De som allerede har fått dose 1, samt de som vaksineres i uke 18, beholder den opprinnelige timen om seks uker.
 • Flere lurer på hvor man kan finne bevis på at man har fått koronavaksinen. En oversikt over alle dine vaksiner finner du på helsenorge.no. Det jobbes med en nasjonal løsning for vaksinepass, planlagt lansert med første versjon i juni 2021. Kommunen har ingen rolle i dette arbeidet.
 • Vi har ingen reserveliste som de som ønsker kan sette seg på. Når vi har doser til overs mot slutten av vaksinasjonsdagen, ringer vi innbyggere i samme prioriteringsgruppe som de som vaksineres for tiden.
 • Hvis du tilhører et eldre kull enn de som vaksineres nå - ta kontakt med oss, så blir du prioritert først. Dette gjelder uavhengig av om du har takket nei til vaksine på et tidligere tidspunkt.
 • Vi får inn mange spørsmål om koronavaksinen. På denne siden finner du svar på noen av de oftest stilte spørsmålene.

Informasjon til deg som skal ha dose 2:

Har du fått time til dose 2 på en dag som ikke passer? 

Ring koronatelefonen på 67 17 71 50 og oppgi dato for når du vil være klar for å få dose 2. Du vil få innkalling så fort vi har en ledig vaksine til deg. Det er ikke mulig å få vaksine før oppsatt dato med mindre det er klare medisinske grunner som taler for det. Det bør ikke gå over 12 uker mellom dosene og vi ber alle tilstrebe å overholde 6 ukers mellomrom, så langt det er mulig.

 

Har du fastlege i en annen kommune?

Personer som er bosatt i Nittedal skal i utgangspunktet vaksineres i kommunen. 

Det finnes noen unntak.

 • Ved risikofaktorer vaksineres man i kommunen der fastlegen er, dersom det er på Romerike/i Oslo. Har man fastlege andre steder må man sende henvisning til vaksinasjonsteamet her.
 • Nyinnflyttede bør melde fra i henhold til de folkeregistrerte listene som er hentet inn.
 • Har du fått dose 1. en annen plass, skal vaksineringen fullføres der første dose ble gitt.

 

Plan og fremdrift

 • Vaksineringen skjer i Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal.
 • Vaksinen kommer fra Pfizer . Det blir gitt to doser og mellomrommet mellom disse vil variere med vaksinetype og anbefalinger fra FHI. Du finner mer informasjon om vaksinene øverst på siden.
 • Den første tiden vil de eldste innbyggerne bli prioritert, i synkende aldersrekkefølge. Hele prioriteringsrekken kan du lese lenger ned på siden.
 • Alle over 80 år vil få telefon fra kommunen med tilbud om vaksine cirka 1-2 uker før den første dosen kan gis. De som bor fast på sykehjem og serviceboliger blir vaksinert der.
 • Alle under 80 år vil motta SMS, hvor de kan bekrefte eller si nei til vaksinetime. De som ikke besvarer denne, blir oppringt. De kommunen ikke når med SMS eller telefon blir kontaktet via pårørende eller andre kanaler.
 • I uke 5 var alle beboere ved sykehjemmene fullvaksinerte. Nytilflyttede beboere blir vaksinert fortløpende.

Hva må jeg gjøre nå?

 • Følg med på kommunens hjemmesider (nittedal.kommune.no) og i Varingen.
 • Ordne med biltransport hvis du ikke har bil selv. Hvis du har spesielt krevende utfordringer med å komme til vaksinasjonssenteret, kan du ta kontakt med koronatelefonen på 67 17 71 50 og be om bistand med transport.
 • Pass på at du har riktig mobiltelefonnummer og eventuell e-postadresse registrert hos sentrale myndigheter. Dette kan du oppdatere på:

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

 

Gi hjelp til dem som ikke bruker internett

Kommunen klarer ikke å nå ut til alle innbyggerne via tradisjonelle kanaler som SMS, Facebook og egen nettside. Vi ber deg derfor om å hjelpe dem som ikke er så gode på data.

Hvis du er pårørende, venn eller nabo til noen som ikke bruker internett eller leser avisen, ta ansvar for at de får informasjonen de trenger. Særlig gjelder dette for de eldste av våre innbyggere som bor alene, og som kanskje ikke har hjemmesykepleie eller et stort sosialt nettverk.

Til deg som har fått time for vaksinasjon

Generelt:

 • Det er viktig å møte presis, slik at vi sikrer en jevn strøm inn og ut av lokalet.
 • Selv om tidspunkt for time gis på minuttet, vil det som regel måtte påregnes noe ventetid på utsiden av lokalet.
 • Vertene i døra vil slippe inn èn og èn i lokalet, fortløpende.
 • Alle over 80 år kan ha med en ledsager inn i lokalet.
 • Du får utdelt munnbind ved inngangen, og får hjelp med å sprite hendene. Det er ikke anledning til å bruke munnbind du har med deg.  

Transport:

Noen vil komme til vaksinasjonssenteret sammen med pårørende. Hvis du har spesielle transportbehov og avtale om transport, vil du bli kontaktet per telefon med avreisetidspunkt. 

Bekledning:

 • Alle innbyggerne kommer til å måtte sitte med skulder og overarm bar. Vi anbefaler at du tar på deg en varm helsetrøye eller trøye med korte ermer som viser overarmen din, så slipper du å sitte i undertøy. Vi ber deg også unngår klær som er vanskelige å kle av og på, som skjorter.

 Når kan du ikke ta vaksine?

 • Du må ikke møte opp til vaksine dersom du har luftveissymptomer eller feber.
 • Dersom du har hatt korona, må det være 3 måneder siden du ble symptomfri. Du skal bare ha èn vaksinedose dersom du har hatt korona tidligere.
 • Du kan heller ikke ta vaksinen hvis det er under en uke siden du fikk en annen vaksine, for eksempel mot influensa eller stivkrampe.

 Viktig å ta med:

 • Legitimasjon.
 • Liste over medisinene dine.
 • Informasjon om tidligere alvorlige allergiske reaksjoner (sjokk).

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe kommunens koronatelefon på 67 17 71 50.

 

Prioriteringsrekken for innbyggerne

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Kommunen gjør ingen vurdering av hvilken risikogruppe den enkelte tilhører. Fastlegene i Nittedal har ansvar for å vurdere sine pasienters risikofaktorer og formidle riktig risikogruppe til kommunen. Kommunen har ansvar for å kalle inn i riktig rekkefølge. Hvis du har spørsmål om dine risikofaktorer, må du kontakte din fastlege.

Plan for vaksinering av helsepersonell

Uke Vaksine Antall første dose Fullvaksinert
Uke 1 Pfizer    
Uke 2 Pfizer 18  
Uke 3 Pfizer 29  
Uke 4 Pfizer 48  
Uke 5 Pfizer 51 18
Uke 6 Pfizer 44 47
Uke 7 Pfizer 29 95
Uke 8 AstraZeneca 100 146
Uke 9 AstraZeneca 200 219
Uke 10 AstraZeneca 120 219
Uke 11   0 219
Uke 12   0 219
Uke 13   0 219
Uke 14 Pfizer 30 219
Uke 15 Pfizer  30 219
Uke 16   0 219
Uke 17 Pfizer 20 219
Uke 18   0 219
Uke 19   0 319
Uke 20   0  319
Uke 21   Antall doser ikke bekreftet  
 • Fra uke 11 vil et fåtall kritisk helsepersonell bli innkalt til vaksinasjon, etter særskilt vurdering. FHI har besluttet at man nå avventer vaksinasjon av annet helsepersonell.
 • Nittedal kommune anser seg ferdig med vaksinering av kritisk helsepersonell. De som gjenstår vil bli kontaktet når vaksinetilgangen tillater det, eller etter nærmere instruks fra Folkehelseinstituttet. 

Prioriteringsrekken for helsepersonell

Inntil 20 prosent av de totale vaksinedosene kan benyttes til kritisk helsepersonell i Nittedal kommune. Her er listen over anbefalinger og prioritering av Nittedal kommunes helsepersonell.

1. Kommunens smittevernteam

2. Legevakt- og sykepleiere

3. Kommuneoverleger og leger 

4. Legevakt - leger 

5. Fastlegekontor - fastleger

6. Hjemmesykepleie

7. Fastlegekontor - hjelpepersonell 

8. Sykehjem - leger 

9. Sykehjem - sykepleiere

10. Helsestasjon - helsesykepleiere

11. Helsestasjon - lege

12. Sykehjem - andre

13. Annet helsepersonell


Publisert: 05.01.2021 15.43
Sist endret: 12.05.2021 15.19