Lytt

Spørsmål og svar

Vi får inn mange spørsmål om korona og vaksineringen i Nittedal. Her vil du finne svar på noen av de oftest stilte spørsmålene.

Vaksinen

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen skjer i Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal.

Hvordan får jeg beskjed?

Alle over 80 år vil få telefon fra kommunen med tilbud om vaksine omtrent 1-2 uker før den første dosen kan gis. De som bor fast på sykehjem og serviceboliger blir vaksinert der.

Alle under 80 år vil motta SMS, hvor de kan bekrefte eller si nei til vaksinetime. De som ikke besvarer denne, blir oppringt. De kommunen ikke når med SMS eller telefon blir kontaktet via pårørende eller andre kanaler.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene kartlegger hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det.  

Hvor finner jeg bevis på at jeg har tatt vaksine?

Flere lurer på hvor man kan finne bevis på at man har fått koronavaksinen. En oversikt over alle dine vaksiner finner du på helsenorge.no. Der finner du også koronasertifikat.

Er koronavaksinen gratis?

Ja, den er gratis.

Jeg har fått time til dose 2 på en dag som ikke passer. Hva nå?

Til deg som har fått time til dose 2 på en dag som ikke passer:

Ring koronatelefonen på 67 17 71 50 og oppgi dato for når du vil være klar for å få dose 2. Du vil få innkalling så fort vi har en ledig vaksine til deg. Det er ikke mulig å få vaksine før oppsatt dato med mindre det er klare medisinske grunner som taler for det. Det bør ikke gå over 12 uker mellom dosene og vi ber alle tilstrebe å overholde 6 ukers mellomrom, så langt det er mulig.

Hvilken kommune skal jeg vaksineres i?

Personer som er bosatt i Nittedal skal i utgangspunktet vaksineres i kommunen. 

Det finnes noen unntak.

 • Ved risikofaktorer vaksineres man i kommunen der fastlegen er, dersom det er på Romerike/i Oslo. Har man fastlege andre steder må man sende henvisning til vaksinasjonsteamet her.
 • Nyinnflyttede bør melde fra i henhold til de folkeregistrerte listene som er hentet inn.
 • Har du fått dose 1. en annen plass, skal vaksineringen fullføres der første dose ble gitt.
Hvilken vaksine får jeg?

Vaksinetypene som blir brukt i Nittedal kommune er både Pfizer og Moderna.

Du kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose to, enn den du fikk som første dose.  Å kombinere vaksinene gir like god eller bedre beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

Du kan lese mer om Pfizer-vaksinen her.

Du kan lese mer om Moderna-vaksinen her.

Må jeg i karantene hvis jeg er vaksinert?

Smittekarantene gjelder ikke for personer

 • Som er fullvaksinert mot covid-19
 • Som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato 
 • Har fått 1. vaksinedose mot covid-19 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen dersom vedkommende testes med PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter nærkontakten

 

Jeg takket nei eller var usikker da jeg ble tilbudt vaksine. Hvor befinner jeg meg i rekken?

Å ta koronavaksinen er frivillig, men vi er avhengige av at så mange som mulig vaksinerer seg. Om du tidligere har takket nei, vært usikker, eller om kommunen ikke har fått tak i deg, er det viktig å gi beskjed slik at du blir kalt inn fortløpende. Vi har ikke glemt deg.

Koronatelefonen i Nittedal: 67 17 71 50

Jeg svarte ikke på telefonen da dere ringte meg angående vaksinering. Hva nå?

Vi gjør flere telefonforsøk. Hvis det ikke går an å få gjort avtale med deg på denne måten, sender vi et brev. Av og til bruker vi hjemmesykepleien som hjelp, hvis det er innbyggerne som har tjenester. Vi kontakter pårørende hvis det er nødvendig. I noen ytterst få tilfeller vil noen fra smittevernteamet ringe på døra.

Vi skal ikke hoppe over noen. Ingen skal være redde for det.

Er det noe jeg må passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Det er noen ting du må passe på før du møter til vaksinasjon i Rotnes kirke. Blant annet skal du ikke møte opp til din vaksinasjonstime hvis du:

 • Har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer
 • Har korona og er i isolasjon, eller er blitt frisk fra koronasykdom de siste 4 ukene. (hvis du har hatt korona tidligere enn 4 uker, kan du komme og få vaksine som planlagt)
 • Er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • Har blitt vaksinert med en annen vaksine de siste 7 dagene

Dersom ett eller flere av punktene gjelder deg, er det viktig å gi beskjed til koronatelefonen på 67 17 71 50 så raskt som mulig. Vaksinasjonen vil da bli utsatt og du får ny time.

Hvor mange vaksiner mottar Nittedal?

Vi har laget en oversikt som viser hvor mange vaksinedoser kommunen mottar uke for uke.

Skal jeg ta vaksinen hvis jeg allerede har vært smittet av koronaviruset?

Ja, det er anbefalt at du tar koronavaksinen selv om du tidligere har vært smittet av covid-19. 

Personer som har hatt covid-19 trenger bare èn vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Hvordan er prioritetsrekken i vaksineringen av innbyggerne?

Oversikten over prioriteringsrekken av innbyggerne finner du her.

Hvordan er prioritetsrekken i vaksineringen av helsepersonell?

20 prosent av de totale vaksinedosene går til helsepersonell i Nittedal kommune. Her er listen over anbefalinger og prioritering av Nittedal kommunes helsepersonell.

1. Kommunens smittevernteam

2. Legevakt- og sykepleiere

3. Kommuneoverleger og leger 

4. Legevakt - leger 

5. Fastlegekontor - fastleger

6. Hjemmesykepleie

7. Fastlegekontor - hjelpepersonell 

8. Sykehjem - leger 

9. Sykehjem - sykepleiere

10. Helsestasjon - helsesykepleiere

11. Helsestasjon - lege

12. Sykehjem - andre

13. Annet helsepersonell

Generelt

Hvilke regler og anbefalinger gjelder i Nittedal kommune?

Nasjonale regler og anbefalinger er gjeldende i Nittedal kommune.

Forskriftene kan du lese i sin helhet her.

Når bør jeg testes?

Helsemyndighetene anbefaler at alle med luftveissymptomer bør testes så fort som mulig etter sykdomsdebut. Alle nærkontakter anbefales også å teste seg, uansett vaksinestatus. 

Flere av de positive koronaprøvene de siste ukene har vist seg å være den mer smittsomme Delta-varianten. Terskelen for å bestille koronatest bør derfor være enda lavere. 

Hvor kan jeg teste meg for korona?

Testsenteret i Nittedal ligger i politigarasjen i samme bygg som legevakten, i rådhuskvartalet. (Rådhusveien 1)

Dersom man er nærkontakt utenfor Nittedal kan kommunen anbefale et annet sted man kan teste seg, som er nærmere der man bor. 

Her kan du bestille time til koronatest. 

Hva er reglene for arrangementer?
 • Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

Private arrangementer 

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer 

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

Hvor mange kan samles i private hjem?
 • Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 de siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester. 
Må jeg i karantene hvis jeg allerede har vært koronasmittet?

Smittekarantene gjelder hovedsakelig ikke for personer

 • Som er fullvaksinert mot covid-19
 • Som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato 
 • Har fått 1. vaksinedose mot covid-19 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen dersom vedkommende testes med PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter nærkontakten

Fullvaksinerte som lever tett på smittede i husstanden kan få råd om å unngå situasjoner der de kan ta med smitte til større grupper, sårbare eller uvaksinerte personer.

Når skal jeg holde meg hjemme?

Du skal deg hjemme dersom:

 • Du har symptomer på virusinfeksjon
 • Du har vært i kontakt med personer som er smittet
 • Du er i karantene eller isolasjon
 • Du er i påvente av svar på koronatest og har fått beskjed om å holde deg hjemme til svaret foreligger.
Hvilke idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt?
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, også når de ikke ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon?

Folkehelseinstituttet har laget en figur som viser forskjellen på å være i karantene og isolasjon.

Hvor mange nittedøler har vært smittet av koronaviruset?

Her finner du oversikten over antall smittetilfeller per dag i kommunen.

Oversikten oppdateres daglig.

Er det skjenkestopp?

Nei, det er ikke skjenkestopp.

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

 


Publisert: 12.10.2020 15.07
Sist endret: 15.09.2021 14.35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?