Lytt

Økonomiplan 2022-2025

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtatt budsjett og økonomiplan

Kommunestyret behandler budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 20. desember 2021.

Vedtaket blir lagt ut her. 

Politisk behandling

Alle råd og utvalg behandler budsjettet i desember 2021. Formannskapet behandler saken 6. desember, og kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonmiplan 20. desember. 

24. november Eldrerådet

  Ungdomsrådet

24. november  Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. desember Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

2. desember

Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling

1. desember

Hovedutvalg for helse og velferd

30. november

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling

29. november Administrasjonsutvalget

6. desember

Formannskapet

20. desember

Kommunestyret

 

Dokumenter i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan 2022-2025

(Her kan du laste ned PDF-versjon

 

Nittedal eiendom KF - økonomiplan 2022-2025

Kommer fredag 12. november 2021

Foretakets forslag til økonomiplan 2022-2025

(Her kan du laste ned PDF-versjonen)


Publisert: 24.11.2020 13.29
Sist endret: 11.11.2021 14.25