Lytt

Frisklivssentralen


Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Logo for Frisklivssentralen

Viktig informasjon vedrørende drift i forbindelse med korona

Vi tilpasser oss lokale tiltak/retningslinjer kontinuerlig. Vi har hovedsaklig samtaler og oppfølging over telefon/video. Trening gjennomfører vi ute med god avstand. Kurs er noe begrenset, sjekk "læring og mestringskurs for innbyggere" for hva som er gjeldende.

Vi ønsker at alle som har behov for tilbud og oppfølging hos oss skal få det. Derfor er det viktig at vi alle tar ansvar og følger smitteverntiltak.

Det du kan gjøre:

1. Du skal ikke delta på våre tilbud dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår, hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, eller om noen i husstanden har påvist smitte eller er i karantene. Hvis du har luftveissymptomer og/eller feber, skal du ha en symptomfri dag før deltakelse på våre tilbud. Merk! Du skal være hjemme selv etter negativt testsvar. Det er viktig at du gir beskjed om endringer i din helsestatus før planlagt møte/aktivitet.

2. Hold 1 meter avstand ved oppmøte på tilbud. 2 meter avstand på aktiviteter med fysisk aktivitet.

3. Utfør god håndhygiene i forkant og etterkant av deltakelse på tilbud.

Det vi gjør:

1. Gode rutiner og informasjon tilgjengelig for smittevern.

2. Vi tilpasser og begrenser våre tilbud, slik at det kan utføres på en forsvarlig måte.

3. Reduserte priser på kurs, da det ikke er aktuelt å inkludere servering av mat og matlaging.  

Kontaktinformasjon

Nittedal Frisklivssentral

Adresse
Solli Aktivitetshus
Solliveien 7
1482 Nittedal

Fellestelefon
414 58 097

Telefontid
Tirsdag og torsdag 13:00 - 14:00

Send e-post

Facebooksiden vår

 

Ansatte

Ingrid Imset Ranvig

Klinisk ernæringsfysiolog

Epost: Ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Telefon: 47783469

Nichlas Berg

Frisklivskoordinator

Epost: nichlas.berg@nittedal.kommune.no

Telefon: 94164024

Bente Dreiem Løken

Frisklivsveileder/Spesialfysioterapeut

Epost: Bente.dreiem.løken@nittedal.kommune.no

Telefon: 90227918

Hva kan du få hjelp til?

 • å bli mer fysisk aktiv
 • å få et sunnere kosthold

 • å slutte å snuse og/eller røyke

 • å lære ulike verktøy for mental mestring og bedre søvn

En frisklivsresept starter med en innledende helsesamtale med fokus på mestring og motivasjon, der du får hjelp til å lage en plan og sette mål for de endringer du ønsker å gjøre. En reseptperiode varer i tre måneder, men om du har behov kan du få flere perioder.

 • Helsesamtale ved oppstart av en frisklivsperiode, midtveis og slutt
 • trening i gruppe
 • temaundervisning om ulike levevaner
 • individuell kostveiledning   
 • testing av fysisk form og kroppssammensetning
 • hjelp til å finne passende tilbud innen fysisk aktivitet i ditt nærområde
 • kurs, for eksempel om kosthold og tobakkslutt
 • tolk 

Hvem kan få dette tilbudet?

 • du som har økt risiko for, eller allerede har utviklet, sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • du som ikke finner egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for deg

Hvordan kommer jeg i gang?

 • du kan ta kontakt med oss, selv om du ikke har en resept, for en uforpliktende samtale
 • du kan be legen din, ansatte i NAV eller annet helsepersonell om å skrive ut en frisklivsresept til deg

Til deg som henviser

Frisklivsresept 2021 til utskrift.pdf

Fyll ut det som er aktuelt på frisklivsresepten og signèr nederst. Originalen sender du til Frisklivssentralen og kopien får deltageren. Vi ringer deltagerne, hvis de ikke selv tar kontakt.

Pris

Helsesamtale er gratis. Du må betale en egenandel på 365 kroner hvis du deltar i treningstilbudet. I tillegg er det egenandeler på enkelte kurs.

Aktivitetstilbud i Nittedal

Dette er en oversikt over ulike tilbud innen fysisk aktivitet for innbyggere. Det er fint om du gir oss en tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler.

Aktivitetsoversikt 2020.pdf

KOM I GANG - et gratis lavterskelstilbud (uke 20 - 25)

Kom i gang_plakat (002).pdf

Om Frisklivssentralen

Vi er en kommunal helsetjeneste og vårt mål er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi innbyggere tilbud om tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen skal:

 • legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester
 • bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse
 • ha brukermedvirkning i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbudet
 • bidra til å redusere sykdomsbyrde

Nyttige nettsider

Om frisklivssentraler

Helsedirektoratet

Slutta.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10.43
Sist endret: 07.05.2021 14.55