Lytt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi gir et tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer. Vi tilbyr ulike mestringskurs og bevegelsesgrupper.

 

    

                                 

Gjeldende regler, anbefalinger og tiltak i forbindelse med korona

Vi har ikke lenger krav om en meter avstand på våre kurs og grupper, men vi ønsker at du vasker hender/ bruker hånddesinfeksjonsmiddel når du kommer til oss. Vask hender ofte! Ved nyoppståtte luftveissymptomer skal du holde deg hjemme og teste deg for covid-19 før du vender tilbake til oss. Når du har testet negativt for covid-19, symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme.

Ansatte og kontaktinformasjon

Kaia Korsgaard Astor

Pedagog og erfaringskonsulent i Læring og mestring - psykisk helse og rus.

Telefon: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Hilde Engebretsen

Spesialfysioterapeut

Telefon: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Nichlas Berg

Frisklivskoordinator

Telefon: 941 64024

E-post: nichlas.berg@nittedal.kommune.no

Bente Dreiem Løken

OBS! I permisjon juni 2021 - april 2022.

Frisklivsveileder/Spesialfysioterapeut

Telefon: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Ingrid Imset Ranvig

Frisklivsveileder/klinisk ernæringsfysiolog

Telefon: 477 83 469

E-post: ingrid.imset.ranvig@nittedal.kommune.no

Ragnhild Bull-Njaa Larsen

Avdelingsleder Helsefremmende tjenester

Telefon: 404 48 323

E-post: ragnhild.bnlarsen@nittedal.kommune.no

Nittedal Frisklivssentral

Solli Aktivitetshus

Solliveien 7

1482 Nittedal

Fellestelefon: 414 58 097

Telefontid: tirsdag og torsdag 13.00 - 14.00

E-post: frisklivssentralen@nittedal.kommune.no

https://nb-no.facebook.com/nittedalfrisklivssentral/

Nittedal Hukommelsesteam

Telefon: 904 74 999

E-post: demensteam@nittedal.kommune.no

Kurs og grupper høsten 2021

Introkurs

Målgruppe:

Du som ønsker hjelp til selvhjelp

Kostnad: Gratis

Innhold:

Økt kunnskap i hvordan mestre angst og depresjon.

Kurset har 4 samlinger à 2,5 timer.

Metode: Kognitiv metode.

Digital plattform: Teams

Kontakt:

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), tlf: 907 07 551

(mandag kl. 08.30 - 09.30, torsdag kl. 12.00 - 13.30).

 Datoer høsten 2021 (kl. 09.30 - 12.00):

 • 24.08
 • 31.08
 • 07.09
 • 14.09
Livsstyrketrening

Målgruppe: Du som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer. Kanskje har du over lengre tid levd med belastninger og krav fra jobb eller privatlivet som påvirker helse og livskvalitet. Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. 

Innhold: Gjennom praktiske øvelser lærer du å flytte oppmerksomheten fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Du kan bli mer bevisst på vaner og mønstre i hverdagen, og se sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan det påvirker hele livssituasjonen din.

Vi tar opp ulike tema på hver samling:

 • Introduksjon i mindfulness. Hvis kroppen kunne snakke 
 • Hvem er jeg - med fokus på egne ressurser
 • Verdier - hva er viktig for meg 
 • Hva trenger jeg - om å kjenne egne grenser
 • Sterke og svake sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Veien videre – Ressurser, muligheter og valg 

Metode: På kurset betyr deltakerne mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre, oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen. Vi bruker praktiske øvelser, mindfulness og andre pedagogiske verktøy.

Kostnad: Kr. 300,-

Kontakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no   

Sted: Solli Aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

Datoer høsten 2021 (kl. 11.00 - 15.00):

 • 17.08
 • 24.09
 • 31.08 
 • 07.09
 • 14.09 
 • 21.09
 • 28.09
 • 12.10
 • 19.10
 • 26.10

Brosjyre Livsstyrketrening.pdf

Mestringskurs for pårørende

Målgruppe:

For deg over 16 år som står nær en som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse eller et rusmisbruk.

Kostnad:

Kr. 200,- for kursbok og lett bevertning.

Innhold:

Målet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om de utfordringer som er felles for pårørende og ulike måter å mestre disse på. Vi har fokus på egne reaksjoner, og underviser om hvordan ulike belastninger kan utsette deg for helsesvikt. Kurset går over tre samlinger med følgende innhold:

 • å være pårørende - i ulike faser - over tid. Reaksjoner, belastninger og behov
 • hvordan utsettes pårørende for egen helsesvikt? Fokus på pårørendes egen helse og mestring
 • pårørendes kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere

Metode:

Forelesninger, mestringsteknikker, plenums- og gruppesamtaler.

Sted: Solli aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

Dato: 24.11, 08.12, 15.12

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Bra mat for bedre helse

Målgruppe: Du over 18 år som vil spise sunt, og som ønsker deg mer motivasjon, inspirasjon, oppfriskning av kunnskap og praktisk erfaring for å få til varig endring.

Kostnad: 300,-

Innhold: Kurset er basert på de nasjonale kostrådene. Kurset er praktisk/teoretisk, og er egnet for alle som ønsker inspirasjon i forhold til mat i hverdagen, oppfrisking av kunnskap og eventuelt motivasjon til å gjøre forandringer.

Kurset har 6 samlinger à 1 time:

15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 17.11 (kl. 13.00 - 15.00)

Sted: Solli aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

Kontakt: Nichlas Berg, tlf: 941 64 024

E-post: nichlas.berg@nittedal.kommune.no

Velkommen til Bra Mat høsten 2021.pdf

Takk, bare bra...

Målgruppe:  Du over 60 år som opplever at alderdommen kan gjøre livet «grått og trist».

Kostnad: Kr. 350,-, som går til kursbok.

Innhold: Vi har fokus på alderdommens utfordringer, som ulike tapsopplevelser. For eksempel tap av helse, familie, venner eller arbeid. Du får «hjelp til selvhjelp» for at du skal kunne mestre påkjenningene bedre.

Kurset har 9 samlinger à 2,5 timer med enkel trim. I tillegg har vi en forsamtale.

Metode: Kognitiv teori.

Sted: Døli pleie- og omsorgssenter, Vargveien 1, 1488 Hakadal

Dato: 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 14.10, 21.10 + oppfølgingssamling januar 2022

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Kurs i mestring av depresjon (KiD-kurs)

Målgruppe:  Du over 18 år som er/har vært nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

Kostnad: Kr. 300,-, som går til kursbok.

Innhold:

 • Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen.
 • Du får «hjelp til selvhjelp», for at du kan unngå tanke- og handlingsmønstre som fremmer, vedlikeholder eller forsterker nedstemthet/depresjon.

Kurset har 9 samlinger à 2 ½ time i tillegg til en individuell forsamtale.

Metode: Kognitiv teori

Dato: 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 + oppfølgingssamling januar 2022

Sted: Solli aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe:  Du som er mellom 18 og 35 år og har falt ut av jobb eller skole.

Kostnad: Kr. 100.-

Innhold: Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet:

 • Å knytte bånd (sosialt samspill, relasjoner, inkludering)
 • Å være aktiv (fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre)
 • Å være oppmerksom (mindfulness-baserte metoder)
 • Å fortsette å lære (kognitiv utvikling)
 • Å gi (gleden over å kunne gi og yte)

Metode: Positiv psykologi, mindfulness.

Digital plattform: Teams

Kontakt: Nichlas Berg, tlf: 941 64 024

E-post: nichlas.berg@nittedal.kommune.no

Datoer høsten 2021 (kl. 13-15):

 • 11.11
 • 18.11
 • 25.11
 • 02.12
 • 09.12
 • 16.12

Hverdagsglede, brosjyre høst 21.docx

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

OPS! Oppmerksom På Selvmordsfare

Målgruppe: Innbyggere over 18 år som ønsker å bli mer oppmerksomme på mennesker med selvmordstanker, og hjelpe dem i kontakt med noen som kan gi videre hjelp.

Kostnad: 200,- for kursmateriell og inkl. enkel bevertning

Innhold: Som kursdeltaker lærer du å:

 • Bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at vi ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler om selvmordstanker
 • Oppdage mennesker med selvmordstanker
 • Bruke de fire trinnene; fortell, spør, lytt og  sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker til en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare

Metode: Kurset er utviklet i Canada av organisasjonen Living Works Education. Vivat har, som ett av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset i Norge. Kurset er et halvdagskurs over 4 timer og bruker ulike metoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser.

Dato: 09.12 (kl. 16.00 - 20.00)

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Se omtale her: https://vivatselvmordsforebygging.net/wp-content/uploads/2019/02/Oppmerskom-p%C3%A5-selvmordstanker-OPS.pdf

Assistert Selvhjelp

Veiledet selvhjelp ved bruk av programmet Assistert Selvhjelp. Les mer om nettkurset her: https://assistertselvhjelp.no/verktoy

OBS! Deltakelse på Introkurs i forkant:

Målgruppe: Du som ønsker hjelp til selvhjelp

Kostnad: Gratis

Innhold: Økt kunnskap i hvordan mestre angst og depresjon.

Kurset har 4 samlinger à 2,5 timer.

Metode: Kognitiv metode.

Kontakt: Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), tlf: 907 07 551

(mandag kl. 08.30 - 09.30, torsdag kl. 12.00 - 13.30).

MediYoga

MediYoga er en terapeutisk yogaform med dokumentert forbyggende og helsefremmende effekt, og som benyttes i økende grad innenfor helsevesenet. Metoden gir mulighet for dypere selvinnsikt, evne til å regulere et overaktivt nervesystem og stimulere kroppens egne selvhelbredende evner. MediYoga handler ikke om å prestere noe, men å bli venn med deg selv og kroppen din, slik den er akkurat nå. MediYoga passer for alle. Du vil lære øvelser og meditasjoner som du kan ta med deg i hverdagen for større grad av ro, velvære og tilstedeværelse i livet ditt.

Målgruppe: innbyggere i Nittedal som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk, og som ønsker stressmestring. Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

Kostnad: Gratis

Kontaktperson og instruktør: Psykomotorisk fysioterapeut Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Avhengig av antall påmeldte og smittevernregler vil det vurderes om tilbudet også vil bli gitt digitalt.

Tid: Onsdager kl. 9.30-11.00

Første gang: Onsdag 18.08.21

 Yogaflow

I yogaflow jobber vi med styrkende øvelser, samtidig som vi balanserer energien med «gi-slipp»-yoga (Yin-yoga), hvor vi holder stillinger over tid for bevegeliggjøring og spenningsregulering. Øvelsene vil kunne styrke din evne til stressmestring gjennom å balansere et overstimulert nervesystem og gi økt velvære og overskudd.

Det stilles ingen krav til fysiske ferdigheter, utover at du må være i stand til å komme ned og opp fra matte på gulvet.

Målgruppe: Innbyggere som lever med helseutfordringer og som ønsker en bedre balanse mellom kropp, tanker og følelser – og mellom avspenning og energi.

Kostnad: Gratis

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Tilbudet vil også gis digitalt.

Tid:

 • Oppstart 20.08.21. Tilbudet fortsetter ut semesteret og følger skoleruta.
 • Fredager i oddetallsuke kl. 9.30 – 10.30
 • Ved fysisk oppmøte åpnes dørene kl. 9.00 for servering av grønn te og sosialt samvær, mens treningen starter presis kl. 9.30.
 • Ved deltakelse digitalt, start pålogging ca kl 9.25.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Påmelding/ informasjon ved instruktør: Hilde Engebretsen, psykomotorisk fysioterapeut, tlf. 400 37 048

 E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Mensendieck-gymnastikk

Mensendieck-gymnastikk er en medisinsk treningsform instruert av fysioterapeut, som kan være både helsefremmende, forebyggende og behandlende. Metoden vil kunne påvirke til mer hensiktsmessig bruk av kroppen i dagliglivet. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse. Individet sees som ett hele – og hvor tanken er at kroppslig og mental balanse påvirker hverandre gjensidig.

Gruppen er åpen for innbyggere som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk.

Kostnad: Gratis

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Avhengig av antall påmeldte og smittevernregler vil tilbudet også kunne gis digitalt.

Tid:

 • Oppstart 27.08.21. Tilbudet fortsetter ut semesteret og følger skoleruta.
 • Fredager i partallsuker kl. 9.30 – 10.30
 • Ved fysisk oppmøte åpnes dørene kl. 9.00 for servering av grønn te og sosialt samvær, mens treningen starter presis kl. 9.30.
 • Ved deltakelse digitalt, start pålogging ca kl 9.25.

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Påmelding/ informasjon ved instruktør: Hilde Engebretsen, Mensendieck-fysioterapeut/psykomotoriker, tlf. 400 37 048

 E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

ROM for påfyll

ROM - rus og psykisk helse

Dato: 

Tema:

 

Dato: 

Tema: 

 

Dato: 

Tema: 

 

Dato: 

Tema: 

Tid: kl. 18.00–20.30. Enkel bevertning fra kl. 17.30. GRATIS. Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen, Solliveien 7, 1482 Nittedal

OBS! Under pandemien vi disse samlingene foregå digitalt.

 Påmelding og spørsmål

Ragnhild BN Larsen: ragnhild.bnlarsen@nittedal.kommune.no tlf. 404 48 323

 

ROM - tilrettelagte tjenester for foreldre og pårørende til barn og unge under 25 år

 Dato:

Tema:

 

Dato: 

Tema: 

 

Dato: 

Tema:

 

Dato: 

Tema: 

 Tid: kl. 18.00–19.30. Enkel bevertning fra kl. 17.30. GRATIS.   Sted: Stamveien 6, 1. etasje, Nittedal

OBS! Under pandemien vi disse samlingene foregå digitalt.

 Påmelding og spørsmål

Tone Lied Bie: tone.lied.bie@nittedal.kommune.no tlf. 901 97 957

 Om ROM

Nittedal kommune, Enhet psykisk helse og rus og enhet for tilrettelagte tjenester arranger ROM for påfyll i samarbeid med Voksne for Barn (VfB).

ROM for påfyll er en likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring.

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulig tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. På ROM kommer fagfolk som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære.

ROM arrangeres 3–4 ganger i halvåret. Du melder deg på ett eller flere møter. Dette er ikke en fast gruppe, men åpen for alle som vil. ROM er utviklet av VfB, som har ansvar for all opplæring, kvalitetssikring og samarbeid med kommuner og helseforetak som driver ROM.

Vi arrangerer ROM for deg som pårørende, berørt, forelder og fagperson innenfor disse områdene:

• Psykisk helse og rus • Tilrettelagte tjenester

VOKSNE FOR BARN er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Andre kurs og grupper vi tilbyr

Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter, melde deg på og/eller få vite mer om kurset du er interessert i.

Se kontaktperson under hvert enkelt kurs, og fullstendig kontaktinformasjon over.

Søvnskole

Målgruppe:  Du over 18 år som trenger hjelp til å få bedre søvn og søvnvaner.

Kostnad: Kr. 150,-

Innhold: Du lærer om normal søvn, hva som opprettholder dårlige søvnvaner, og hva som skal til for å bedre søvnen.

Metode: Kognitiv atferdsterapi.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Livslyst- når det røyner på...

Målgruppe: Du over 18 år som lever med helseutfordringer.

Kostnad: Kr. 150,-

Innhold: Kurset har 5 samlinger à 3 timer fordelt på temaene:

 • De gode opplevelsene
 • Betydningen av aksept
 • Stressmestring
 • Egenomsorg
 • Oppsummering

Metode: Empowerment, kognitiv teori, mindfulness

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor: tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

 Diabetes type 2 (DT2)

Målgruppe: Du som er i risikosonen for å få eller har fått diabetes type 2, og du som er pårørende.

Kostnad: Gratis. Ta med egen lunsj og drikke.

Innhold: Kurset går over 2 dager.

Kontakt: Nichlas Berg, tlf: 941 64 024

E-post: nichlas.berg@nittedal.kommune.no

DIABETES TYPE 2 KURS - brosjyre.pdf

Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)

Målgruppe:  Du over 18 år som lever med belastninger i livet, privat eller i jobb/utdanning.

Kostnad: Kr. 300,-, som går til kursbok.

Innhold: Du lærer om hvordan tanker, følelser og kropp henger sammen. Du får «hjelp til selvhjelp», for at du bedre kan håndtere og kontrollere dine belastninger.

Kurset har 9 samlinger à 2 ½ time, i tillegg til et introduksjonsmøte.

Metode: Kognitiv teori

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Matlagingskurs - Lær deg å lage enkel og sunn hverdagsmat

Få inspirasjon og praktisk opplæring i å lage enkel og sunn hverdagsmat. Kurset er lagt opp til praktisk matlaging. Det er plass til maks 8 deltakere. Det er totalt 3 samlinger og man betaler en egenandel på 300,- for å dekke matvarer til kurset. Vi bruker nye og fine kjøkkenlokaler på Nittedal ungdomsskole.

Kontaktperson for påmelding:

Nichlas Berg - nichlas.berg@nittedal.kommune.no

Matlagingskurs friskliv.pdf

Qigong

Medisinsk Qigong etter Biyunmetoden er basert på østens filosofi, og øvelsene vil kunne styrke din evne til stressmestring gjennom å balansere et overstimulert nervesystem. Bevegelsene er langsomme, bevegeliggjørende, sirkulasjonsfremmende og styrker stabiliseringsmuskulaturen. Ved å kombinere de med bevisst nærvær i nuet og naturlig dyp pust, kan treningen også dempe ubehagelige stressreaksjoner, samtidig som energi vil kunne fremmes. Det stilles ingen krav til fysiske ferdigheter, utover at du må være i stand til å stå igjennom de fleste øvelsene.

Gruppen er åpen for innbyggere som sliter med helseutfordringer, psykisk eller fysisk. Ingen påmelding.

Kostnad: Gratis

Sted: Solli Aktivitetshus, underetasjen (egen inngang på nedsiden av huset, med parkering rett utenfor), Sollivn.7, 1482 Nittedal.

Tid:

 • Foreløpig ikke satt

Antrekk: Løse, ledige klær. Sokker eller barbeint.

Instruktør: Hilde Engebretsen, psykomotorisk fysioterapeut, tlf. 400 37 048.

E-post: hilde.engebretsen@nittedal,kommune.no

Pårørendeskole

Målgruppe:
Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad:
Kr.500.-, for kursmateriale, bevertning og foredrag.

Tidspunkt:

Innhold:
Vi underviser i blant annet sykdomslære, kommunikasjon, vergemålslovgivning, erfaringer fra pårørende, tilbud i kommunen og hjelpemidler i hverdagen. Du vil få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personer med demens og deg som pårørende. Du får mulighet til å treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Metode:
Forelesninger, plenums- og gruppesamtaler.

Sted:
Markerud gård

Nyttige lenker:
Brosjyre - pårørendeskolen

Kontakt: Hukommelsesteamet.

E-post: demensteam@nittedal.kommune.no

 Samtalegruppe for pårørende

Målgruppe
Du som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kostnad: Gratis.

Tidspunkt:
Ta kontakt for å få vite når neste kurs starter.

Innhold:

 • Endringer i sykdomsforløpet kan gi en følelse av uforutsigbarhet, da pårørende stadig må orientere seg på nytt.
 • Mange pårørende kan samtidig oppleve omsorgsrollen som meningsfull.
 • Flytting til institusjon kan innebære både lettelse og sorg for pårørende.
 • Å dele hverdagserfaringer med andre kan redusere belastning og bidra til at man håndterer praktiske og følelsesmessige utfordringer bedre.

Metode:
Samtale med andre pårørende, i gruppe som ledes av en fagperson.

Kontakt: Hukommelsesteamet.

E-post: demensteam@nittedal.kommune.no

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

OBS! Grunnet koronasituasjonen kan vi pr. i dag ikke tilby lokaler for selvhjelpsgrupper og dermed heller ikke dette selvhjelpsarbeidet i kommunen. Dette beklager vi, men vi vil ta opp igjen dette arbeidet så fort sitasjonen er endret og vi igjen kan tilby lokaler.

Målgruppe
Du over 18 år, som ønsker å gjøre noe selv med et problem du opplever. Gruppene er uavhengig av status, alder, kjønn og problem/sykdom. Slike selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet eller før/samtidig med/etter hjelp og behandling.

Kostnad: Gratis.

Innhold:
For mange er en selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med «hverdagsproblemer», som for eksempel ensomhet, vansker i det sosiale livet, problemer i forbindelse med jobb eller usikkerhet i hvordan du skal håndtere sykdom eller være pårørende. Hva du opplever som et problem er opp til deg.

Metode
Gruppene er drevet av deltakerne selv, bistått av en igangsetter de første gangene.

Kontakt: Bente Dreiem Løken, tlf: 902 27 918

E-post: bente.dreiem.loken@nittedal.kommune.no

Sunn start-tilpasset helseinformasjon for personer med migrasjonsbakgrunn

Målgruppe:
Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn, familiegjenforente og asylsøkere. Kan også være nyttig for de som har vært i landet en stund.

Kostnad: Gratis.

Innhold: 
Temaer som omhandles er:

 • Hva er psykiske plager?
 • Skal man alltid ha det bra?
 • Kan vår psykiske helse påvirkes av vanskelige opplevelser?
 • Hva er de vanligste psykiske plagene?
 • Kan psykiske plager kjennes på kroppen?
 • Hva kan man selv gjøre?
 • Hvordan be om hjelp?

Målsettingen er å bedre kunne ivareta sin psykiske helse.

Er en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Nittedal.

Metode:
Undervisning, refleksjon og diskusjon.

Nyttige lenker:
Sunn start Norge.no

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Tobakksfri kurs

Målgruppe
Du over 18 år som vil slutte med røyk eller snus.

Kostnad:
Kr. 200,-

Innhold:
De første to kursøktene har fokus på forberedelse til røyke-/snusslutt, med temaer som:

 • Motivasjon
 • Endring av røyke-/snusvaner
 • Nedtrapping
 • Bruk av legemidler

Det legges opp til at du slutter med røyk/snus i den tredje uken av kurset. Deretter dreier fokuset over på veien videre som tobakksfri, med temaer som håndtering av nikotinsug og abstinens, strategier for å holde seg røyk-/snusfri, opprettholdelse av motivasjon og bedre vektkontroll.

Kurset har 6 samlinger à 1,5 - 2 timer.

Metode: Motiverende intervju i gruppe.

Nyttige lenker:

Slutta.no - for deg som vil bli uavhengig av røyk eller snus

Kontakt: Frisklivssentralen.

E-post: frisklivssentralen@nittedal.kommune.no

Kurs for ansatte

Vivat – kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Et to–dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.

Målgruppe:
Ansatte (primært innenfor helse/sosial, politi, skole, kirke og personal) og frivillige hjelpere. 

Tidspunkt: 01.12, 02.12 (kl. 09.00 - 16.00)

Invitasjon sendes ut på e-post til alle ansatte to ganger i året. Ta kontakt med din nærmeste leder hvis du ønsker å delta.

Innhold:
Målsettingen er at kursdeltakerne etter kurset skal være mer kompetente og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser.
På kurset lærer du å:

 • Fange opp mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • Stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • Hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • Lage og implementere en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • Bruke lokale ressurser i krisehjelp

Metode:
Forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kontakt: Hilde Engebretsen, tlf: 400 37 048.

E-post: hilde.engebretsen@nittedal.kommune.no

Se omtale her: https://vivatselvmordsforebygging.net/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B8rstehjelp-ved-selvmordsfare.pdf

Vivat «Førstehjelp ved selvmordsfare»
Vivat «OPS?» (Oppmerksomhet På Selvmordsfare)

Hverdagsglede - for deg som ønsker å ha fokus på å ha en god hverdag

Målgruppe:  Du som er mellom 18 og 35 år og har falt ut av jobb eller skole.

Kostnad: Kr. 100.-

Innhold: Fokus rettes mot 5 aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet:

 • Å knytte bånd (sosialt samspill, relasjoner, inkludering)
 • Å være aktiv (fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre)
 • Å være oppmerksom (mindfulness-baserte metoder)
 • Å fortsette å lære (kognitiv utvikling)
 • Å gi (gleden over å kunne gi og yte)

Metode: Positiv psykologi, mindfulness.

Dato: 11.11, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12

Kontakt: Kaia Korsgaard Astor, tlf: 482 30 963

E-post: kaia.astor@nittedal.kommune.no

Brosjyre Hverdagsglede.pdf

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

 Samarbeidspartnere

Læring og mestring inngår samarbeidsavtaler med ulike aktører. Avtalene handler eksempelvis om hospitering og undervisning. Lenke til nettsiden

Lenke til nettsiden

Ressursbank

Ressursbank.pdf

 

 

 


Publisert: 15.08.2018 12.49
Sist endret: 28.09.2021 13.33