Lytt

Rask Psykisk Helsehjelp - Hjelp til selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til deg over 16 år, med mild til moderat depresjon, angst og/eller søvnvansker. RPH tilstreber lett tilgjengelighet og kort ventetid.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Status høsten 2021

Vi må dessverre ha et opphold i Rask psykisk helse (RPH) i høst på grunn av vakanse i stillinger. Vi beklager dette veldig, men de som trenger tjenester vil i denne perioden kunne få tjenester fra Ambulante tjenester/psykisk helse og rus. Ønsker du å komme i kontakt med denne tjenesten skjer det via Enhet for bolig og tjenester tlf 67 05 90 00.

RPH har telefontid mandag 16. august kl 0830-0930 og torsdag 19. august kl 1200-1330 før vi stenger ned.

Vi har ledige plasser på Introkurs med oppstart 24. august. Kurset er digitalt, går over tirsdager (0930-1200). Temaene på kurset er depresjon, søvnvansker, angst, med fokus på håndtering og normalisering. I høst tilbyr vi også Assistert selvhjelp som er veiledning over telefon på det digitale selvhjelpsprogrammet https://assistertselvhjelp.no/. Vi kan veilede på blant annet søvnvansker, angst, depresjon, stress/belastning, perfeksjonisme/selvfølelse. Les mer om tilbudet eller kontakt Kaia Astor på tlf: 48230963

 

Se også hjemmesiden for oppdatert kursprogram i høst: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-velferd/laring-og-mestring/ 

Kontaktinformasjon

RPH kan kontaktes på telefon 907 07 551.

Telefontid: Mandager: 08.30-09.30 Torsdager: 12.00-13.30

Epost: rask.psykisk.helsehjelp@nittedal.kommune.no (Ikke skriv sensitive opplysninger)

NB! For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege.

 

Målgruppe

RPH kan være aktuelt for deg som

  • Er over 16 år
  • Har milde til moderate psykiske vansker
  • Ikke er i behov av akutt psykisk helsehjelp
  • Ikke mottar annen psykisk helsehjelp fra f.eks. Spesialisthelsetjenesten (DPS/BUP).
  • Er motivert for endring gjennom hjelp til selvhjelp og kognitiv terapi

 

Kort om RPH

 

RPH jobber etter en trinnvis helsehjelpmodell, der tilbudet består av kurs, grupper, veiledet selvhjelp og individuelle samtaler av kortere varighet.

Om du er i målgruppen til RPH vil du få tilbud om introkurset. Kurset gir økt kunnskap om psykisk helse og kognitiv metode.

Hjelpen som tilbys i RPH er basert på kognitiv atferdsterapi (les mer om tilnærmingen på kognitiv.no).

Tilbudet i RPH er gratis og det kreves ikke henvisning fra fastlege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

RPH bruker tilbakemeldingsverktøyet FIT i tjenesten, for slik sikre at hjelpen vi tilbyr faktisk oppleves hjelpsom og nyttig for deg.

Hvem er vi

RPH Nittedal er et tverrfaglig team bestående av to psykologer, og en vernepleier. Alle har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, som er behandlingsmodellen til RPH. Vi samarbeider med andre tjenester, herunder fastlege, etter avtale med deg.

Våre tilbud

Introduksjonskurs

Vi anbefaler å starte på vårt introduksjonskurs. Kurset gir økt kunnskap om angst og depresjon, samt en innføring i prinsippene for kognitiv atferdsterapi. Kurset består av 4 samlinger. Introkurset er et undervisningsopplegg og ikke behandling.

Ved behov for ytterligere helsehjelp etter kurset, kan RPH tilby veiledet selvhjelp over telefon/digitalt.

Veiledet selvhjelp

RPH tilbyr veiledning over telefon på det digitale selvhjelpsprogrammet du jobber med på egenhånd. Vi har avtale med assistertselvhjelp, kode for tilgang får du ved å henvende deg til oss. RPH kan veilede på bl.a. søvnvansker, angst (fobi, bekymringsangst, sosial angst), depresjon, stress/belastning, perfeksjonisme/selvfølelse. Les mer om assistert selvhjelp https://assistertselvhjelp.no/

Individuelle samtaler

Strukturert, kortvarig behandlingsopplegg med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Les mer om kognitiv atferdsterapi https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/

 

Selvhjelpslitteratur

Her har vi samlet selvhjelpsressurser som er kvalitetssikret og gratis. Følg lenken under.

Ressursbank.pdf

Pasientrettigheter

Noen ganger er det vi kan tilby ikke riktig for deg. Da kan vi hjelpe deg med å knytte kontakt med kommunens øvrige tjenester. Vi kan også samarbeide med fastlegen din om å henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet i forkant av første samtale.

Se her for informasjon om rettigheter og regelverk: Generell informasjon (.pdf)

Samarbeidspartnere


Publisert: 05.02.2021 09.44
Sist endret: 13.08.2021 12.12