Lytt

Har du mistanke om at en kollega har rus- eller spilleproblem?

Her finner du informasjon om hvordan du kan hjelpe.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er Akan?

En ideell organisasjon som har som formål å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv og å hjelpe arbeidstakere som har rus- eller spilleproblemer. AKAN er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. AKAN er ikke en avholdsorganisasjon. 

Hva er et rus- eller spilleproblem?

For eksempel å: 

 • møte påvirket på arbeid
 • bruke rusmidler eller spill i arbeidstiden
 • spille eller bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, eller at man ikke kan utføre arbeidet tilfredsstillende. 

Formål

Nittedal kommune skal ha en bedriftskultur med klare holdninger som forebygger sammenblanding av rus, spill og arbeid. Ved hjelp av AKAN-tiltak skal det arbeides for å opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø samt gi riktig hjelp til ansatte med rus- eller spilleproblemer.

Nittedal kommunes rusmiddelpolitikk 

Av hensyn til Nittedal kommunes tjenesteyting, arbeidsmiljø, sikkerhet og den enkelte arbeidstakers helse, har Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 19.11.15 vedtatt følgende retningslinjer, som gjelder for alle ledere og medarbeidere i Nittedal kommune. 

 • Nittedal kommune har nulltoleranse til ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder alle typer rusmidler som alkohol, medikamenter som gir rus, illegale stoffer og bakrus.
 • Ved representasjon, seminar, kurs, konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger som julebord, forventer vi måtehold da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for kommunen.
 • Pengespill, dataspill og bruk av sosiale medier, skal ikke påvirke utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet.
 • Ved bekymring, mistanke eller brudd på retningslinjene, har nærmeste leder ansvar for å snakke med og følge opp den det gjelder. Ansatte har ansvar for å melde fra til nærmeste leder ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene hos en kollega.
 • Kommunen vil strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har en et rus- eller spillavhengighetsproblematikk. Kommunen følger Akans prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer.

Hvordan jobber vi i Nittedal kommune med dette? 

AKAN skal forebygge rus- og spilleproblematikk blant ansatte gjennom informasjon, bevisstgjøring og samarbeid. Ansatte kan ta kontakt med en av akankontaktene hvis de har eller kjenner en kollega som har et rus- eller spilleproblem, eller er i ferd med å få det. En samtale kan være det som skal til for å gi ansatte en mulighet til å skape forandring og til å ta noen nye valg. 

Det finnes et eget AKAN-opplegg som innebærer individuell avtale mellom nærmeste leder, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er at den ansatte skal få hjelp til å håndtere sitt rus- eller spilleproblem. 

Arbeidet utføres med taushetsplikt.
 

Hva kan du gjøre? 

Hvordan det er klokt å gå fram vil avhenge av relasjonen din til den du er bekymret for. Alternativer kan være å:

 • Ta det opp med den det gjelder. 
 • Ta det opp med nærmeste leder. 
 • Ta det opp med HR-enheten.
 • Ta det opp med AKAN-kontaktene i Nittedal. 
 • Ta kontakt med AKANs veiledningstelefon 22 40 28 00 

Hvem er AKAN-kontakter i Nittedal?

Du står fritt til å kontakte en av disse: 


Publisert: 15.11.2018 12.36
Sist endret: 15.11.2018 12.37