Lytt

Tilskuddsordninger

Vi har tre ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger og andre frivillige.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Leder for idrett og friluftsliv

Alexander Halland

Tlf. 67 05 90 84/ 971 70 007

e-post: alexander.halland@nittedal.kommune.no

Kultursjef

Fredrik Glans

Tlf. 47 91 53 27

e-post: fredrik.glans@nittedal.kommune.no

 

Tilskudd idrett 

Nittedal kommune har flere tilskuddsordninger for idrettsforeninger.

Søknadsskjema

Idrettstilskudd

Gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og støtte for utgifter til ekstern halleie.

Søknadsfrist: 30.april

Sum til fordeling er kr. 1 000 000

Driftsstøtte for åpne utendørsanlegg

Nittedal kommune har inngått avtaler med lag og foreninger om driftsstøtte til åpne utendørsanlegg.

Eksempler på åpne utendørsanlegg er f.eks.; nærmiljøanlegg, skiløyper/turverier og fotballbaner.

Kommunal investeringsstøtte for bygging av idretts- og aktivitetsanlegg

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om kommunal investeringsstøtte.

Det kan tildeles maks 50 % av kontantutlegg for ordinære anlegg og maks 80 % for nærmiljøanlegg.
 

Tildeling til nye anlegg og prosjekter i denne ordningen fordrer at det blir satt av nye midler i den årlige behandlingen av Nittedal kommunes årsregnskap.

Forskuttering av spillemidler

Lag, foreninger og andre sammensetninger som søker om spillemidler til idretts- og aktivitetsanlegg, kan søke om forskuttering av spillemidler.

Det kreves en godkjent spillemiddelsøknad og at det er foretatt byggestart for å kunne søke om forskudd. Det er anledning til å utbetale inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp. Ved revisorgodkjent sluttregnskap kan det søkes om utbetaling av resterende 20 %.

 

Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 350.000,- til barne- og ungdomsforeninger.

Søknadsskjema

Støtten gis i form av grunnstøtte, medlemsstøtte og tilleggsstøtte til spesielle tiltak.

Søknadsfrist 30. april

 

Tilskudd til formidling av kultur i Nittedal kommune

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 400.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Retningslinjer

Viktig informasjon om tilskudd 2021

Søknadskjema

Tilskuddsordningen skal i hovedsak støtte kulturproduksjoner.

Søknadsfrist 1. oktober

 


Publisert: 23.10.2018 15.13
Sist endret: 13.09.2021 20.07