Lytt

Utleie av kommunale lokaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Nina Lines

Leder for idrett og friluftsliv

Tlf. 97042672

E-post: nina.lines@nittedal.kommune.no

 

Henriette Elnes Vonen

Kulturkonsulent

Tlf: 95806705

E-post: henriette.elnes.vonen@nittedal.kommune.no

 

Libadet er dessverre stengt pga renovering av fasade. Det er planlagt åpning av badet i løpet av uke 43. 

Det er behov for utbedringer i Rotnesbadet da leverandør av bassenget har oppdaget lekkasje. Antatt oppstart igjen for utleie er uke 42.

Utleieoversikt

Tildelte tider for sesongeleie i kommunens lokaler for skoleåret 2020/2021

 

Det er nye brannvernrutiner for leietakere i idrettshaller,  gymsaler og kulturlokaler.

Etter pålegg fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen er vi bedt om å bedre våre brannvernrutiner for leietakere i idrettshaller, gymsaler og kulturlokaler.

De nye rutinene blir gjeldende fra skolestart høst 2020, og alle leietakere må svare ut kravene før man kan starte treningen i august.

Under kan dere lese de nye punktene som er gjeldende for alle våre leietakere.

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål.

 

Alle faste leietakere i idrettshaller og gymsaler er pliktig til å ha en brannansvarlig tilstede på trening.

Personen som har dette ansvaret skal kjenne til å ha gjennomgått:

o   Brannrutiner for bygget

o   Plassering av branntavle

o   Hvor rømningsveier er og påse at disse ikke er blokkert

o   Ha gjennomført kurs i bruk av håndholdt slukke utstyr

o   Hvor mange personer bygget er tillatt for og at alle har forlatt bygget ved utløst brannalarm

o   Møte brannvesenet ved en evt. utrykning ved utløst alarm.

Punktene over må dokumenteres med selverklæring og/eller diplom på aktuelt kurs.

Det må sendes navnelister fra hver gruppe/idrettslag på alle som skal være brannansvarlige, og leietaker plikter til at det alltid er en tilstede på trening som står på denne listen.

Informasjon om dette sendes ut i forbindelse med søknad på ny treningstid, og lister og dokumentasjon må sendes inn sammen med leiekontrakt før skolestart høst 2020.

Idrettslokaler

Treningstid i idrettslokaler fordeles i hovedsak i form av sesongleie. Ordningen har søknadsfrist den 1. mars.

Utleiesesongen 2020/2021 er fra onsdag 19. august 2020 - tirsdag 22. juni 2021.

Fordelingen er gjort i samarbeid med Nittedal idrettsråd.

Kontrakter for sesongleie i idrettshaller sendes til den enkelte leietaker.

Treningstid som er tildelt i gymsaler på barneskoler administreres av den enkelte skole . Treningstiden er tildelt av kulturenheten i Nittedal kommune, men kontrakt, nøkler og all kommunikasjon igjennom sesongen ordnes direkte med skolen.

Lokaler hvor du kan søke om sesongleie: 

Lihallen
Lihallen er en flerbrukshall som brukes til seriespill i håndball og innebandy

Lihallen fungerer som gymsal for skolen på dagtid, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Lihallen har god garderobekapasitet og en tribunekapasitet på 340 personer.

Lihallen har også et mindre styrketreningsrom, med en buldrevegg, som også kan leies.

Hakadalshallen

Hakadalshallen er en flerbrukshall som er godkjent for seriespill i håndball, basket og innebandy.

Hakadalshallen fungerer som gymsal for Hakadal ungdomsskole på hverdager, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Hallen har 2 sett med garderober, kafeteria m/kjøkken og en tribunekapasitet på 150.

Hakadalshallen har også et mindre aktivitetsrom/treningsrom, Hakadalslabben, som også kan leies.

Bjertneshallen

Bjertneshallen er en flerbrukshall som brukes hovedsaklig som en treningshall.

Bjertneshallen brukes av Bjertnes VGS på dagtid og av idrettslag, organisasjoner og privatpersoner på kveldstid og i helger.

Bjertneshallen har en aktivitetsflate på 28*22m og har god garderobekapasitet.

Hallen har også et kombinert aktivitetsrom/styrketreningsrom, Bjertneslabben, som også kan leies.

Rotneshallen

Rotneshallen er en flerbrukshall som brukes av skolen og idrettslag.

Rotneshallen stod ferdig sommeren 2012, og ble bygget som en ren treningshall uten tribuner.

Hallen har ett sett med garderober.

Rotneshallen fungerer som gymsal for Nittedal ungdomsskole på dagtid, og av idrettslag på kveldstid og i helger.

Libadet

Libadet er et svømmebasseng som brukes av skolen, idrettslag og har et åpent publikumstilbud.

Libadet fungerer som skolebad på dagtid og leies ut til lag og foreninger på kveldstid og i helger.

I perioden 1.september til 31.mai er det åpent folkebad i bassenget, les mer info her.

Maksantall personer i bassenget er 50 stk.

Bassenget er 25*12,5m og holder en temperatur på 28 C°.

Rotnesbadet

Rotnesbadet er et svømmebasseng som brukes av skolen, organisasjoner og private grupper.

Badet er et varmtvannsbasseng på 12,5 x 11,5 m med rullestolheis/løfteplattform og hev og senkbar bunn (0,0 m - 1,6 m). Vanntemperaturen er planlagt til ca. 34 grader.

Maksantall personer i bassenget er 30 stk.

Rotnesbadet er åpent for bruk gjennom skoleåret og er stengt i skolens ferier.

Tid som ikke benyttes av lag og foreninger er tilgjengelige for private treningsgrupper.

Ved bruk av bassenget må det alltid være en tilstede med gyldig livredningsbevis.

Sesongleie gymsal på skoler

Gymsaler der du kan søke om sesongleie:

Holumskogen
Ulverud
Ulverud grendeskole
Slattum skole
Sørli skole
Rotnes skole
Kirkeby skole
Hagen skole

 

 

Kulturlokaler

Nittedal kommune leier ut kulturlokaler både til trening/øvelser og arrangementer. Lokaler som administreres av kultur er Li aula, ny aula på Nittedal ungdomsskole og enkelte gymsaler på barneskoler. Leie av gymsal på barneskoler administreres av den enkelte skole. Ta kontakt med skolen det gjelder for mere informasjon.

Sesongleie og mer informasjon om ordningen:

Tid i kulturlokaler fordeles i hovedsak i form av sesongleie. Ordningen har fra 2020 søknadsfrist 1. mars.

Utleiesesongen 2020/2021 er fra onsdag 19. august 2020 - tirsdag 22. juni 2021. Det er ikke utleie i eksamensperioden til skolen.

Kontrakter for sesongleie sendes til den enkelte leietaker.

Tid som er tildelt i gymsaler på barneskoler administreres av den enkelte skole . Tiden er tildelt av kulturenheten i Nittedal kommune, men kontrakt, nøkler og all kommunikasjon igjennom sesongen ordnes direkte med skolen.

Li aula

Li aula leies ut til sesongleie for lag og foreninger mandag- onsdag.

Li aula kan leies ut til arrangementer torsdag- søndag.

Frivillige lag og foreninger betaler ikke for øvelser.Private kan leie lokalene til øvelser, møter og andre annonserte konserter/forestillinger åpent for publikum.

Li aula leies ikke ut til private selskaper o.l.

Klasserom og leie i paviljongene administreres av Li skole. Ta kontakt direkte med skolen for mere informasjon. 

Aula Nittedal ungdomsskole

Fra høsten åpner nye Nittedal ungdomsskole med aula.

Aulaen har en ca. 70 kvm stor scene med flatt gulv og en fleksibel bakscene og et fast publikumsamfi.

Det vil bli mulighet for sesongleie av aulaen enkelte dager (nærmere info kommer) og til enkeltarrangementer torsdag- søndag.  

Frivillige lag og foreninger betaler ikke for øvelser. Lokalene kan leies til øvelser, møter og andre annonserte konserter/forestillinger åpent for publikum.

Aulaen leies ikke ut til private fester o.l.

Kulturenheten vil også administrere musikkrom i tilknytning til aulaen. Klasserom administreres av Nittedal ungdomsskole.

Leiepriser

Frivillige lag og foreninger betaler normalt ikke for leie til trening.

For øvrige henviser vi til fastsatte leiepriser.

Priser for leie av kultur- og idrettslokaler


Publisert: 05.09.2018 16.26
Sist endret: 22.09.2020 15.06