Lytt

Utleie av kommunale lokaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon 

Alexander Halland

Leder for idrett og friluftsliv

Tlf. 67 05 90 84/ 971 70 007

e-post: alexander.halland@nittedal.kommune.no

 

David Stephen Grant

Kulturkonsulent

Tlf: 67 05 90 00/ 918 14 276

E-post: david.stephen.grant@nittedal.kommune.no

 

Søknadsfristen for sesongleie i kommunens lokaler for skoleåret 2021/ 2022 er 1. mars.

Nåværende og nye leietakere som ønsker å leie i kommunens lokaler må søke.

Vi gjør oppmerksom på at Elvetangen skole åpner fra høsten 2021, og det er nå mulig å søke øvings/treningstid i idrettshall, aula og stort og lite basseng i anlegget.

 

Søknadsskjema idrettslokaler

Søknadsskjema kulturlokaler

Søknadsskjema bad (Li, Rotnes, Hakadal)

 

Utleieoversikt

Tildelte tider for sesongeleie i kommunens lokaler for skoleåret 2021/2022

Idrettslokaler

Treningstid i idrettslokaler fordeles i hovedsak i form av sesongleie. Ordningen har søknadsfrist den 1. mars.

Utleiesesongen 2021/2022 følger skoleåret.

Fordelingen gjøres i samarbeid med Nittedal idrettsråd.

Lokaler hvor du kan søke om sesongleie: 

Lihallen

Lihallen er en flerbrukshall som brukes til seriespill i håndball og innebandy.

Lihallen fungerer som gymsal for skolen på dagtid, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Lihallen har god garderobekapasitet og en tribunekapasitet på 340 personer.

Lihallen har også et mindre styrketreningsrom, med en buldrevegg, som også kan leies.

Hakadalshallen

Hakadalshallen er en flerbrukshall som er godkjent for seriespill i håndball, basket og innebandy.

Hakadalshallen fungerer som gymsal for Hakadal ungdomsskole på hverdager, og som trenings- og kamparena for idrettslag på kveldstid og i helger.

Hallen har 2 sett med garderober, kafeteria m/kjøkken og en tribunekapasitet på 150.

Hakadalshallen har også et mindre aktivitetsrom/treningsrom, Hakadalslabben, som også kan leies.

Bjertneshallen

Bjertneshallen er en flerbrukshall som brukes hovedsaklig som en treningshall.

Bjertneshallen brukes av Bjertnes VGS på dagtid og av idrettslag, organisasjoner og privatpersoner på kveldstid og i helger.

Bjertneshallen har en aktivitetsflate på 28*22m og har god garderobekapasitet.

Hallen har også et kombinert aktivitetsrom/styrketreningsrom, Bjertneslabben, som også kan leies.

Elvetangen skole, Hakadal - idrettshall

Den nye hallen på Elvetangen som blir ferdig høsten 2021 er en standard flerbrukshall. Størrelsen er 25 x 45 m, med fri takhøyde 7 m. Det blir lager for idrettsmateriell min 100 m2, 2 Garderobesett, HC-garderobe.

Rotneshallen

Rotneshallen er bygget som en ren treningshall uten tribuner. Hallen har ett sett med garderober.

Rotneshallen fungerer som gymsal for Nittedal ungdomsskole på dagtid, og av idrettslag på kveldstid og i helger.

Libadet

Libadet er et svømmebasseng som brukes av skolen, idrettslag og har et åpent publikumstilbud.

Libadet fungerer som skolebad på dagtid og leies ut til lag og foreninger på kveldstid og i helger.

I perioden 1.september til 31.mai er det åpent folkebad i bassenget, les mer info her.

Maksantall personer i bassenget er 50 stk.

Bassenget er 25*12,5m og holder en temperatur på 28 C°.

Hakadalsbadet (Elvetangen skole)

I den nye svømmehallen på Elvetangen, som blir ferdig høsten 2021, vil det være to bassenger; et treningsbasseng på 12,5 m x 25,0 m og et opplæringsbasseng på 9,5 m x 12,5 m.

Opplæringsbassenget er bygget med hev/senk-funksjon og rampe. Det vil være ett sett garderober samt HC-garderobe.

Badet vil brukes av skole, organisasjoner og til folkebad.

Rotnesbadet

Rotnesbadet er et svømmebasseng som brukes av skolen, organisasjoner og private grupper.

Badet er et varmtvannsbasseng på 12,5 x 11,5 m med rullestolheis/løfteplattform og hev og senkbar bunn (0,0 m - 1,6 m). Vanntemperaturen er planlagt til ca. 34 grader.

Maksantall personer i bassenget er 30 stk.

Rotnesbadet er åpent for bruk gjennom skoleåret og er stengt i skolens ferier.

Tid som ikke benyttes av lag og foreninger er tilgjengelige for private treningsgrupper.

Ved bruk av bassenget må det alltid være en tilstede med gyldig livredningsbevis.

 

Sesongleie gymsal på skoler

Gymsaler der du kan søke om sesongleie:

Holumskogen
Ulverud
Ulverud grendeskole
Slattum skole
Sørli skole
Rotnes skole
Kirkeby skole - (kan bli endret i løpet av sesongen 2021/2022)
Hagen skole - (kan bli endret i løpet av sesingen 2021/2022)

 

 

Kulturlokaler

Nittedal kommune leier ut kulturlokaler både til trening/øvelser og arrangementer. Lokaler som administreres av kultur er Li aula, ny aula på Nittedal ungdomsskole og enkelte gymsaler på barneskoler. Leie av gymsal på barneskoler administreres av den enkelte skole. Ta kontakt med skolen det gjelder for mere informasjon.

Sesongleie og mer informasjon om ordningen:

Tid i kulturlokaler fordeles i hovedsak i form av sesongleie. Ordningen søknadsfrist 1. mars 2021.

Søknadsskjema kommer.

Kontrakter for sesongleie sendes til den enkelte leietaker.

Tid som er tildelt i gymsaler på barneskoler administreres av den enkelte skole . Tiden er tildelt av kulturenheten i Nittedal kommune, men kontrakt, nøkler og all kommunikasjon igjennom sesongen ordnes direkte med skolen.

Li aula

Li aula leies ut til sesongleie for lag og foreninger mandag- onsdag.

Li aula kan leies ut til arrangementer torsdag- søndag.

Frivillige lag og foreninger betaler ikke for øvelser.Private kan leie lokalene til øvelser, møter og andre annonserte konserter/forestillinger åpent for publikum.

Li aula leies ikke ut til private selskaper o.l.

Klasserom og leie i paviljongene administreres av Li skole. Ta kontakt direkte med skolen for mere informasjon. 

Aula Nittedal ungdomsskole

Fra høsten åpner nye Nittedal ungdomsskole med aula.

Aulaen har en ca. 70 kvm stor scene med flatt gulv og en fleksibel bakscene og et fast publikumsamfi.

Det vil bli mulighet for sesongleie av aulaen enkelte dager (nærmere info kommer) og til enkeltarrangementer torsdag- søndag.  

Frivillige lag og foreninger betaler ikke for øvelser. Lokalene kan leies til øvelser, møter og andre annonserte konserter/forestillinger åpent for publikum.

Aulaen leies ikke ut til private fester o.l.

Kulturenheten vil også administrere musikkrom i tilknytning til aulaen. Klasserom administreres av Nittedal ungdomsskole.

Elvetangen aula

Liten aula med et flatt scenegulv på ca. 45 kvm, og full takhøyde. Tribune med plass til 200 personer. Musikkrom på 76 kvm i bakkant.  

Leiepriser

Frivillige lag og foreninger betaler normalt ikke for leie til trening.

For øvrige henviser vi til fastsatte leiepriser.

Priser for leie av kultur- og idrettslokaler


Publisert: 05.09.2018 16.26
Sist endret: 05.07.2021 14.15