Lytt

Velkommen til Åneby barnehage!Med skrubbsår på knærne og stjerner i øyene!

Har du sett gleden i ditt barns øyne når det mestrer etter å ha strevet med noe? Dette er tanken bak mottoet for Nittedalsbarnehagene.
Gi barnet tid til å få til selv, la barnet få prøve og feile, gi oppmuntring underveis ( og selvfølgelig hjelp hvis det trenger det), da kan du oppleve stjerner i barnets øyne! 

Lek, nysgjerrighet, konsentrasjon og glade barnestemmer,
dette gjenspeiles i våre tre avdelingsnavn:

  • Nysgjerrigheten og Undringen:
    Det er viktig at vi støtter og oppmuntrer barna når de er klare for å utforske verden. Vi skal anerkjenne nysgjerrigheten deres, la oss begeistre og undre oss sammen med dem.
  • Oppmerksomheten:
    Samfunnet blir mer og mer preget av ytre fokus og høyt tempo. Arbeid med oppmerksomt nærvær / å være her og nå har vist seg å ha gunstig effekt på følelsesmessig og sosial utvikling, konsentrasjons- og læringsevne. Vi skal gi barna anledning til å gire ned tempoet, til å være «tilstede her og nå» og gi mulighet for ro og hvile. 

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars.

Åpen dag for barnehagene utgår av smittevernshensyn, men ta kontakt hvis du vil vite mer om barnehagen.

 Satsningsområder for 2021-23

  • Et godt språkmiljø for alle barn.
  • Inkluderende barnehagemiljø:
    Vi følger nettbasert kurs i regi av Fylkesmannen.

 Har du hørt om Leo?

Ikke det? Da kan du spørre barna i Åneby bhg:
Leo kommer fra Ngorongoro, men bor nå i barnehagen. Han er en veldig nysgjerrig løve som undrer seg over mye. Leo snakker aldri direkte til barna, men han er flink til å lytte, og han hvisker til de ansatte hvis han vil fortelle noe eller spørre om noe. Han vil gjerne ha råd fra barna om å ta gode valg i livet og bidrar til å øke barnas evne til å reflektere. Han er også en god venn. En som man kan kose med og som er veldig god til å gi trøst når man er lei seg.

Det er mitt valg er et program skal bidra til utvikling av sosial og emosjonell kompetanse og til å gi barna positiv selvfølelse og gode holdninger. Leo hjelper til med dette.

Kontaktinformasjon

Carina Bonnevie-Svendsen
Styrer
Telefon: 67 07 01 58 / 47 69 56 14
Epost: carina.bonnevie-svendsen@nittedal.kommune.no

 

Lene Botnevik Holm
Pedagogisk leder - Nysgjerrigheten
Avdelingstelefon: 47 67 06 45
Epost: lene.botnevik.holm@nittedal.kommune.no

 

Johanne Sørhein
Pedagogisk leder - Undringen
Avdelingstelefon: 90 47 35 48
Epost: johanne.sorheim@nittedal.kommune.no

 

Eva Tykesson
Pedagogisk leder - Oppmerksomheten
Avdelingstelefon: 90 65 82 73
Epost: eva.tykesson@nittedal.kommune.no

Irram Ullah
Pedagogisk leder - Oppmerksomheten
Avdelingstelefon: 90 65 82 73
Epost: irram.ullah@nittedal.kommune.no

 

Pedagogisk arbeid

 Årsplan 2020-2021

Rammeplan for barnehagen

Våre avdelinger

Nysgjerrigheten er det 15 barn i alderen 0-3 år

På Undringen er det 18 barn i alderen 3-6 år

Oppmerksomheten er det 18 barn i alderen 3-6 år

Praktisk informasjon

Mat i barnehagen

 

 Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen gir føringer for at vi skal tilby barna næringsrik mat.
I Åneby barnehage har vi  tre faste måltider frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid («tre-mat»).

Barna tar med matpakke til frokost og ettermiddag hver dag og til lunsjen én dag i uken (den dagen i uken avdelingen har "turdag").

Til lunsj serverer vi brødmat med variert pålegg, frukt og grønnsaker tre dager i uken og varmmat én dag i uken.

 

Klær og utstyr

Våte og kalde barn er gjerne ikke så fornøyde barn. Derfor er det viktig at barna alltid har med seg tøy og utesko/-støvler som er tilpasset været, og de trenger skift i kassen sin som er tilpasset den enkelte årstid.

 

Sykdom

Kan barnet leveres   i barnehagen eller ikke?

Barnehagen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet  som gir råd og anbefalinger ved barns sykdom.

Folkehelseinstituttets retningslinjer 

Det er spesielle retningslinjer nå i forbindelse med covid19.

Medisinering

Unntaksvis kan barnehagen gi medisiner. Særskilte regler gjelder for utdeling av medisiner. Følgende skjemaer må fylles ut og leveres i barnehagen:

Vedtekter og betalingsvedtekter

Vedtekter

Betalingsvedtekter

 

2018-19 Virksomhetsplan for Åneby barnehage.pdf

 Kontaktinfo

Åpningstider: 07.00-17.00

Bliksrudveien 8
1488 Hakadal

Tlf: 67 05 93 06
Epost:aneby.barnehage@nittedal.kommune.no

Carina Bonnevie-Svendsen
Styrer
Tlf: 67 05 93 06
Epost: carina.bonnevie-sv@nittedal.kommune.no


Aktuelt 

Mer aktuelt

Kalender

Se flere