Lytt

Skoletilhørighet og bytte


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nærskoler

Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Her kan du se hvilken skole som er definert som din nærskole i Nittedal kommune.

 

Barneskoler

Nittedal har 7 barneskoler, som hver har sitt opptaksområde. 

Kart opptaksområder

Ungdomsskoler

Nittedal har 3 ungdomsskoler, som har hvert sitt opptaksområde.

Kart opptaksområder

Flytende skolegrenser

Har du geografisk nærhet til mer enn en skole, kalles dette flytende skolegrenser. Flytende skolegrenser er markert i kartene med skravur.

Videregående skole

Dersom du er 16 år eller eldre er det Akershus fylkeskommune som har ansvaret for opplæringa. Ta kontakt med avdeling for videregående opplæring - tlf. 22 05 50 00.

Skolebytte

Hvis du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn den barnet sokner til, kan du søke om skolebytte.

Skolebytte innenfor kommunens grenser, innvilges under forutsetning av at den ønskede skole kan ivareta eleven og har kapasitet til å ta imot eleven.

Ved begrenset kapasitet ved den ønskede skolen, gis prioritet til søknader etter følgende kriterier og rekkefølge:

  1. sosiale og/eller medisinske forhold
  2. ønske om å fullføre skoleåret/skoleløpet ved samme skole 
  3. søsken ved ønsket skole
  4. trafikk- og sikkerhetsmessige forhold

Skoleskyss ved skolebytte

Ved skolebytte må foresatte selv dekke eventuelle skysskostnader dersom det ikke foreligger særlige grunner.

Forskrift om skoletilhørighet i Nittedal Kommune

Forskriften ble vedtatt av Kommunestyret 27. februar 2017.

Forskrift om skolebytte


Publisert: 24.08.2018 12.53
Sist endret: 06.08.2019 13.12