Lytt

Velkommen til nittedalsskolen

I bygda har vi sju barneskoler, tre ungdomsskoler og en videregående skole

Virksomhetsområdet skole har ansvar for er undervisning ut fra grunnskolelov med forskrifter for barn i alderen 6 - 16 år. Dette inkluderer spesialpedagogiske tiltak for funksjonshemmede, særskilt tilrettelagt undervisning for fremmedspråklige elever og pedagogisk veiledningstjeneste.

I tillegg kommer drift av skolefritidsordninger (SFO) knyttet til hver sin barneskole. 

 

Barneskoler

Hagen skole

Holumskogen skole

Kirkeby skole

Rotnes skole

Slattum skole

Sørli skole

Ulverud skole

 

Ungdomsskoler

Hakadal ungdomsskole

Li skole

Nittedal ungdomsskole

 

Videregående skole

Bjertnes

 

Kontaktinfo

Per Korsvik
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
Tel: 924 51 684
E-post

Line Tyrdal
Kvalitetsrådgiver for grunnskolen
Tel: 922 07 835
E-post

Bjarne Haug Thesen
Forvaltningsrådgiver for grunnskolen
Tel: 950 35 805
E-post

Meld fra om skolemiljø

Les mer under læringsmiljøKalender

Se flere