Lytt

Velkommen til Elvetangen skole 

Elvetangen - barneskolen i Hakadal

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Roger Tvenge
Rektor

Tlf: 67 06 29 82 / 909 66 818
Epost: roger.tvenge@nittedal.kommune.no

Cathrine Larsen
Inspektør 5.-7.trinn
Tlf: 67 06 29 90 / 

Jonas Ringard
Inspektør 2.- 4.trinn
Tlf: 67 06 29 89 / 913 55 653
Epost: jonas.ringard@nittedal.kommune.no

Anne Marit Bråten
Inspektør 1 - 4
Tlf: 67 06 29 88 / 419 06 181
Epost: anne.marit.braten@nittedal.kommune.no

Synnøve Huserbråten
Saksbehandler
Tlf: 67 06 29 80 
Epost: synnove.huserbraten@nittedal.kommune.no

Mette Olestad
Saksbehandler
Tlf: 67 06 29 80
Epost: mette.olestad@nittedal.kommune.no

Ingjerd Nataas
Saksbehandler
Telefon: 67 06 29 80
Epost: ingjerd.kari.nataas@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - sosiallærere

Gunhild Løken Andersen
Sosiallærer
Telefon: 969 42 846
Epost: gunhild.loken.andersen@nittedal.kommune.no

Julie Levang
Sosiallærer
Telefon: 477 87 173
Epost: julie.levang@nittedal.kommunen.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
  • Vurdering
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • Inkluderende miljø
Timeplaner

 

FAU

Leder

Møteplan skoleåret 2021-22 

Elvetangen skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Anne Marti Bråten
Inspektør/SFO - leder
Telefon: 67 06 29 88
Epost: anne.marit.braten@nittedal.kommune.no

Måltider

Frokost fra kl. 07.25 - 07.50

Etter skoletid serveres det varm mat en til to ganger per uke. Forøvrig ett brødmåltid pr. dag.

Sunn mat vektlegges og vi har grønnsaker og/eller frukt daglig. Det serveres alltid melk eller vann til maten.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri mat.

Søknadsfrister på endringer og oppsigelse av SFO plass

Endring av oppholdstid kan i hht. vedtektene  gjøres fire ganger i året. Endring for høsthalvåret må meldes før 1. mai og vil da tre i kraft 1. august. Ved endring fra 1. oktober, 1. januar og 1. april må det meldes en måned før endringen trer i kraft.

Endringer/oppsigelser bestilt i desember, januar og februar, gjelder fra 1. april

Endringer/oppsigelser bestilt i mars og april, gjelder fra 1. august

Endringer/oppsigelser bestilt i mai, juni, juli og august, gjelder fra 1. oktober

Endringer/oppsigelser bestilt i september, oktober og november, gjelder fra 1. januar

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Mirjam W. Andersen
Helsesykepleier
Tlf: 
Mob: 477 84 187
Epost 

Katrine Heggen
Helsesykepleier
Tlf:
Mob: 454 85 532
Epost

Postadresse
Postboks 63
1483 Hagan


Helsesykepleier er tilstede alle ukedager.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Sloraveien 13
1488 Hakadal

Tlf: 67 06 29 80
Epost

Roger Tvenge
Rektor
Tlf: 67 06 29 82
Tlf: 909 66 818
Epost

Cathrine Larsen
Inspektør 5.-7. trinn
Tlf: 67 06 29 90
Tlf: 922 64 066
Epost

Jonas Ringard
Inspektør 2.-4. trinn
Tlf: 67 06 29 89
Tlf: 913 55 653
Epost

Anne Marit Bråten
Inspektør 1. trinn og SFO
Tlf: 67 06 29 88
Tlf: 419 06 181
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00

Meld fra om skolemiljøKalender

Se flere